Zakończenie realizacji projektu “Efektywna nauka – szansa na lepsze jutro”