Для працівників

FAQ для співробітників DE

1. Що означає поняття «тимчасова робота»?

Це гнучка форма зайнятості. Робота на цьому принципі полягає в тому, що працівник формально працевлаштований в Агенції праці тимчасової MR JOB, а свої обов'язки виконує у роботодавця, з якими агентство працює. Це означає, що ця форма співпраці не зв'язує безпосередньо працівника та роботодавця.


2. Що означає поняття «користувацький роботодавець»?

Це працедавець, на користь якого працює тимчасовий працівник. Іншими словами, це працедавець, до якого MR JOB делегує працівника.


3. Хто, власне, є моїм працедавцем?

У випадку тимчасової роботи - стає JOB MR. Кандидат укладає договір з агентством, але завдання, передбачені в цій угоді, виконує не в агентстві, але за дорученням і під керівництвом іншого роботодавця, до якого людина скерована.


4. Чи посередницво є платним?

Ні, MR JOB не стягує з працівників жодних оплат і комісії: ні за реєстацію в базі потенційних працівнків, ні за знайдення роботи.


5. Як довго потрібно чекати на пропозицію роботи?

Час очікування на пропозицію важко визначити. Все залежить від ситуації на ринку, а саме актуальної потреби користувацьких роботодавеців. Іноді трапляється, що особи, які зголосились в MR JOB починають працювати відразу.


6. Чи час роботи за договором про тимчасову зайнятість враховується до загального стажу праці?

Так, як і кожний договір про роботу.


7. Як довго можна працювати в одному місці?

Це питання визначає Закон Про працевлаштування тимчасових працівників від 9 липня 2003 з поправками. Загальний час тимчасової роботи у того ж користувацького роботодавеця не може перевищувати 18 місяців протягом 36 місяців поспіль. До періоду зайнятості враховуються усі періоди прикомандировування працівника до того ж користувацького роботодавця, не вимагається безперервна зайнятість.


8. Чи тимчасовий працівник має право на відпустку?

Так, кожному тимчасовому працівнику належить відпустка в розмірі 2 дні за кожен відпрацьований місяць в період роботи на 1 пілприємстві. У випадку відпусток та еквівалентів за невикористані дні відпустки не застосовуються положення Трудового кодексу тільки Закон Про зайнятість тимчасових працівників.


9. Як виглядає процес підбору тимчасового працівника?

Просто зателефонуйте в MR JOB. Під час розмови потенційний працівник проходить початкову кваліфікацію, отримує пропозицію роботи, дізнається про умови і ставки заробітної плати. Тоді організує інтерв'ю у відділі агенції або весь процес здійснюється дистанційно. І, нарешті, підписує договір про тимчасову зайнятість. Весь процес рекрутації займає від декількох годин до кількох тижнів. Для укладання угоди необхідні: документ, що посвідчує особу (PESEL, паспорт), ідентифікаційний номер платника податків, номер банківського рахунку, на який буде перераховуватись заробітня плата.


10. Яким чином можна підписати договір, якщо я проживаю за межами м. Легніца?

Всі необхідні документи про укладення трудового договору можна підписати дистанційно. Комплект підготовлених документів надсилається електронним способом до кандидата з проханням про ознайомлення, а оригінали документів будуть доставлені кур'єром. Кур'єр доставляє документи і чекає на підписання кандидатом, після чого, доставояє їх назад в JOB MR.


11. Якими видами страхівок покривається тимчасовий працівник?

MR JOB надає повний пакет соціального забезпечення (вихід на пенсію, хвороби та нещасні випадки) та медичного страхування


12. Скільки можна заробити, працюючи за посередницвом MR JOB?

Винагорода залежить від декількох факторів. Наприклад, від освіти, досвіду, робочого часу і кваліфікації. Відповідно до діючих положень зарплата тимчасового працівника залежить від заробітної плати, яку на даній позиції пропонує користувацький роботодавець.


13. Чому укладається польський трудовий договір, а не німецький, так як робота виконується в Німеччині?

MR JOB є польським роботодавцем, який рамках співпраці з німецьким підрядником, делегує своїх співробітників на роботу до Німеччини.


14. Чому я дійсно повинен присуватись в Німеччині?

Підтвердження приписки в Німеччині є необхідним процесом, щоб надати співробітнику 1 податковий клас у німецькій податковій інспекції. Тимчасовий працівник відряджений на роботу через MR JOB може бути віднесений до 1 або 6 податкового класу. Клас 1 є найбільш вигідним для працівника, тому важливою є прописка.


15. Чому податки надходять до німецької податкової інспекції?

З огляду на те, що робота виконується на території Німеччини, податки від заробітної плати відраховується до німецької податкової інспекції.


16. В якій валюті виплачуєтсья заробітня плата?

Зарплата виплачується на рахунки в польський валюті. Проте, на прохання працівника, є можливість оплати в євро, але для цього потрібно працівнику мати відкритий валютний рахунок.


17. Чи може заробітня плата виплачуватися щотижнево?

Ні. Заробітня плата виплачуватися помісячно, до 10 числа місяця за попередній


18. Як виглядає розірвання угоди?

Припинення тимчасового працевлаштування можливо, якщо дотриманий термін відпрацювання. Термін відпрацюваня залежить від терміну, на який укладено договір про роботу. В окремих випадках, договір може бути розірваний за взаємною згодою обох сторін.


19. Чи безробіня особа, зареєстрована в біржі праці, повинна повідомити про тимчасову роботу?

Так. Тимчасові працівники зобовязані повідомити протягом семи календарних днів.


20. Чи здійснюється відшкодування витрат на доїзд до / з місця роботи до місця проживання в Німеччині

Так, але MR JOB зобовязує до виконання певних умов. Відповідно до постанови Міністра інфраструктури від 25 березня 2002 року, що встановлює умови та метод відшкодування в робочих цілях використання автомобілів, мотоциклів і мопедів, які не належать роботодавцю (OJ 2002 № 27, ст. 271 з поправками.), відшкодування працівнику використання особистих транспортних засобів з метою поїздки на роботу не є обов'язком роботодавця, а тільки на його розсуд. Сума відшкодування становить 0,8358 злотих / 1 км для автомобілів з об'ємом циліндрів двигуна понад 900 см3. Перші 15 км траси доїзду в одному напрямку покриває працівник (30 км в дві сторони). Відшкодування може бути нараховано для кожного понад 15 км в напрямку доїзду в одну сторону, в тій (більше 30 км в дві сторони). Для поїздок менше 15 км в одну сторону (30 км в дві сторони) відшкодування дорожніх витрат не здійснюється. Відстані будуть перевірені відповідно до maps.google. Максимальна кількість – це 1 переїзд в дві сторони ( місце проживання- місце роботи, місце роботи - місце проживання). У випадку, якщо доїжджає кілька осіб 1 автомобілем, відшкодування здійснюється тільки одній із них. Людина, яка отримує повернення коштів є зобовязана до перевезення співробітників, які їдуть в ту саму сторону (працівники, доїжджаючі до тої ж будівлі, зобовязані їздити разом одним автомобілем). У ситуації, коли кілька співробітників в тій же будівлі використовує свої власні транспортні засоби, необхідно в обов'язковому порядку вести окремий облік з кожного курсу автомобіля, наприклад, що даного дня група доїжджала одним автомобілем. Підставою для відшкодування витрат повязаних із доїздом, є надсилання, не пізніше 10-го числа наступного місяця за попередній місяць, оригінали рахунків та / або фактур, виставлених на ТОВ MR JOB Агегція праці тимчасової. Документи, подані після визначеної дати, прийматися до уваги не будуть.


21. Ким є тимчасовий працівник? На чому грунтується делегування працівників?

Принцип вільного пересування працівників дає кожному громадянину право вільно пересуватися в іншу державу-члена для того, щоб жити і працювати в тій країні, а також захищає від дискримінації щодо зайнятості, винагороди та інших умов праці порівняно з громадянами цієї держави-​​члена. Вільний рух слід відрізняти від свободи надання послуг, який включає в себе право компанії на надання послуг в іншій державі тимчасово відправити ("делегувати") для цієї мети своїх співробітників для виконання необхідної роботи там. Приклад: Поляк їде тимчасово до Німеччини в рамках угоди, укладеної в Польщі зі своїм польським роботодавцем - хоча робота виконується за кордоном, як і раніше працює для польського роботодавця. Свобода надання послуг, яка є частиною делегування працівників, дозволяє підприємству, заснованому в одній з держав-членів, надавати послуги в інших і в цих цілях, тимчасово переміщаючи в цю країну своїх співробітників. Відповідно до чинної Директиви Про делегування працівників (96/71 / WE) в 1996 році, делегування працівників може наступити в трьох випадках: • Замовлення / субпідряд - компанії делегують працівників за власний рахунок і під своїм керівництвом на території держави-​​члена відповідно до договору, укладеного між делегуючим підприємством і одержувачем послуг, діючими в рамках держав-членів. • Передання в середину компанії - компанії делегують працівників до закладу або підприємства, яке належить до групи пілприємств на території держави-​​члена. • Агенція праці тимчасової / кадрове агентство - компанія, як агенція з тимчасового працевлаштування або агенція посередництва праці, наймає працівника підприємству, ведучому господарську діяльність або діючому на території держави-​​члена.


22. Які права має делегований працівник?

Директива 96/71 / WE вказує умови найму, які застосовуються в приймаючій країні до делегованого працівника, за умови, що вони забезпечують більш сприятливі для нього умови, ніж умови найму в країні походження. До них відносяться: • максимальні періоди роботи і мінімальні періоди відпочинку, • мінімальні щорічні оплачувані відпустки, • мінімальні ставки оплати праці, в тому числі понаднормові, • умови найму працівників, зокрема шляхом підприємств з тимчасової зайнятості, • здоров'я, безпеки та гігієни на роботі, • захисні заходи відносно умов найму вагітних жінок або жінок, які нещодавно народили, дітей та молоді, • рівність між чоловіками і жінками і інших положень про недискримінацію. Ми говоримо "мінімальні", тому що найчастіше відносимо до ставок заробітної плати - співробітник отримує мінімальну заробітну плату, яка застосовується в країні, в яку він делегований, якщо вона вища, ніж в країні його походження. Приклад: Поляк делегований на роботу в Бельгію, тому отримує бельгійську мінімальну заробітну плату (яка є вижчою, ніж польська, що вигідніше для нього). Бельгійєць делегований працювати в Польщу, також отримає бельгійську мінімальну заробітну плату, що вигідніше йому, ніж польська мінімальна заробітна плата. Список, як ви можете бачити вище, враховує не тільки питання заробітної плати, але і період роботи, відпустки, здоров'я та безпеки і рівності трактування.


23. Хто несе відповідальність за безпеку і здоров'я тимчасових співробітників?

Роботодавець зобов'язаний забезпечити тимчасовому працівнику безпечні і гігієнічні умови роботи в призначеному місці для виконання тимчасових робіт, і тому він несе відповідальність за безпеку і здоров'я тимчасових працівників.


24. Якщо я підпишу третій контракт з MR JOB, цей договір буде безстроковим?

Ні. Тимчасові Працівники не мають обмежень стосовно кількісті їхніх контрактів, тому їх не стосується параграф 25 Кодексу законів про працю.


25. До якого податкового класу я буду віднесений, працючи в Німеччині?

Податкова Фірма, яка працює з MR JOB, намається отримати I податковий клас, для врегулювання податків наших співробітників, хоча це не належить до наших обовязків. Працівник може індивідуально звернутися за присвоєнням податкового класу в Німеччині. Після отримання свідоцтва Bescheinigungfür den Lohnsteuerabzug працівнику необхідно відправити цей документ в MR JOB. Тоді податок буде нараховано відповідно до підтверджувального документу співробітника про присвоєний податковий клас. Якщо працівник більше не працює в MR JOB, він має право звернутися за присвоєнням податкового класу індивідуально.


26. Чи можу я претендувати на відрядні за період перебування у Німеччині. Що з невикористами відрядними, вони можуть бути мені поверненні?

На отримання відрядних мають право працівники, які перебувають у відрядженні (визначення "Відрядження" містить ст. 775 § 1 Кодексу законів про працю). Працівник, який направляється до місця, зазначеного в трудовому договорі в якості місця виконання робіт, не перебуває у відрядження, згідно ст. 775 § 1 Кодексу законів про працю, відповідно відрядні нараховуватись не будуть.


27. Чи маю я право виїхати один раз на місяць на Польщі, за що буде повернуто кошти?

Виїзд до Польщі раз на місяць є волевиявленням самого працівника, а в умові не передбачено, що витрати оплачуються роботодавцем.


28. Яким умовам я маю відповідати, щоб отримати роботу в Німеччині у вашому агентстві?

Відповідно до чинного законодавства, крім необхідної професійної кваліфікації для даної посади, ми вимагаємо чинну страховку ZUS. Це обов’язкова умова для легального виїзду за кордон у польській агенції працевлаштування. У разі його невиконання такий працівник не отримає завірену форму А1, тому ми приділяємо велику увагу необхідності надання нам відповідного документа, який підтверджує наявність страхування в Польщі, перед підписанням договору.


29. Що таке форма А1?

Ця форма є єдиним документом, який підтверджує легальність працевлаштування в країні, куди ви відряджені (тобто в Німеччині), і той факт, що роботодавець сплачує соціальні внески. Польський роботодавець звертається до ZUS за формою А1. Форма А1 завжди виписується на конкретну особу і в разі зміни місця роботи (зміни наказу) необхідно подати заяву на нову форму.


30. Які документи підтверджують страхування в Польщі?

Умовою для отримання завіреної форми А1 є страхування в Польщі мінімум за 30 днів до відрядження. Як наслідок, кандидат на посаду працівника повинен бути зареєстрований як безробітний у PUP або підлягати страхуванню на іншу назву з-поміж наступного: - соціальне страхування для зайнятості чи самозайнятості, - соціальне страхування в KRUS, - медичне страхування як члена сім'ї, - медичне страхування як пенсіонера чи студента, - допомога по вагітності та пологах або відпустка по догляду за дитиною, - винагорода за період непрацездатності, - допомога на оздоровлення, - допомога по догляду, - право на натуральну допомогу протягом 30 років. днів після закінчення терміну дії права на обов’язкове медичне страхування.


31. Коли я отримаю форму А1?

Форму А1 Ви отримуєте після підписання трудового договору та початку роботи в Німеччині. Але безпосереднє отримання форми А1 залежить від Установи соціального страхування і займає від тижня до місяця.


32. Чи маю я право на Kindergeld?

Так. MR JOB відправляє працівників (громадян Польщі) до Німеччини. У Німеччині сплачуються податки з працівників. Працівники зареєстровані в Німеччині. Відповідно до вищезазначеного фактично працівники MR JOB мають право подати заявку на Kindergeld. Особи, які мають право на допомогу Kindergeld Відповідно до § 62 EStG, це: - тобто існує сімейний зв'язок протягом більш тривалого періоду часу - юридичне визначення з Закону. - Крім того, Kindergeld доступна у випадку одного батько, який доглядає за дитиною, або особа, яка доглядає за онуком у своїй родині). - умовою є те, що діти проживають або постійно проживають у Німеччині чи Європейському Союзі. Для дітей старше 18 років існують спеціальні правила, які залежать від життєвої ситуації такої особи (робота, навчання, навчання, інвалідність, обов’язок проходити військову чи державну службу тощо). Особи, які мають право на отримання Kindergeld, це особи, які: - вони зазвичай проживають у Німеччині або - не мають місця проживання в Німеччині або не є постійними мешканцями Німеччини, але є активними платниками прибуткового податку в Німеччині. Розмір допомоги Kindergeld Перша та друга дитина мають право на виплату 184 євро на місяць, 190 євро на третю, 215 євро на четверту та кожну наступну дитину (§ 66 (1) EStG) на місяць. Ви можете подати заявку на Kindergeld 4 роки тому. Які документи мені потрібно подати, щоб отримати Kindergeld? У стандартних випадках (дитина до 18 років) форма КГ 1 заповнюється з додатком «Вид анлаге». Заява має бути підписана обома батьками, причому заявником може бути вказаний один із батьків. Якщо батьки не є подружжям, це необхідно належним чином вказати в заяві. При першому зверненні для кожної дитини необхідно подати оригінал (у випадку Польщі з присяжним перекладом) свідоцтва про народження дитини. У деяких випадках (обґрунтовані сумніви) Familienkasse може вимагати письмову заяву батьків про приналежність дитини до домогосподарства. Крім того, для дітей віком від 18 років або з інвалідністю необхідно подавати відповідні документи залежно від конкретної ситуації (навчаються, проходять військову службу, навчаються тощо). технічне виконання заявки детально описано в формі. Заяву також може подати адвокат. Як правило, батьки повинні самі підписати заяву. Заяву можна надіслати поштою. Будь-які зміни в поданій заяві та надання Kindergeld повинні бути негайно передані Familienkasse (наприклад, постійне повернення до Польщі). В іншому випадку це може бути кримінальним правопорушенням і може бути пов’язане з необхідністю повернути неправомірно отриманий Kindergeld з відсотками та штрафом. Питання, пов'язані з вищезазначеним У Німеччині правове питання в основному регулюється Законом Німеччини про податок на прибуток - Einkommensteuergesetz (EStG) і Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Наступна інформація підтверджується додатковим положенням у BKGG. 1. Заявка на присвоєння Kindergeld Заявка на присудження Kindergeld повинна бути подана до Familienkasse Bundesagentur für Arbeit (служба зайнятості) у федеральній землі (§ 67 EStG і § 7 (3) BKGG). Юрисдикція визначається місцем проживання або постійного проживання заявника, або, у відповідних випадках, місцем, де він або вона виконує оплачувану роботу (§ 13 BKGG). Заявки можна завантажити з http://www.arbeitsagentur.de/nn_26666/zentraler-Content/Vordrucke/A09-Kindergeld/Publikation/Formulare-Kindergeld.html


Перевір поточні оголошення