Для працівників

Легальність та безпека працевлаштування

MR JOB Агенція Праці Тимчасової як легальний працедавець має дозвіл Arbeitnehmerüberlassung. Це гарантія безпечного, ефективного і легального делегування працівників до Німеччини. Даний сертифікат є непростованим доказом законності і безпеки наших співробітників та контрагентів, тому так важливо для нас є поширення легального працевлаштування серед наших контрагенів.

Щоб вести діяльність приватної аненції праці, яка відделеговує працівників німецьким закладам праці, потрібно мати відповідні дозволи, отримані в Німеччині. Дозволи у вигляді сертифікату агенції з посередництва праці може набути як польська, так і німецька компанія. Дана процедура є трудомісткою та часозатратною, а сама заявка складається з понад ста необхідних документів. Польські сертифікати для агенції праці це дещо замало для отримання можливості делегування прцівників до Німеччини. Щоб польський посередник праці мав можливість легального направлення працівників до Німеччини, необхідно відповідати таким же правовим умовам, як і будь – яка німецька компанія в галузі Zeitarbeit, а також повинен отримати німецькі дозволи, які мають усі німецькі Агенції Праці. Без німецького сертифікату для агенцій праці делегування працівників на територію Німеччини є неможливе, а будь – які спроби обійти обвязок сертифікації можуть будуть покарані. Розмір штрафу для Агенції, яка діє нелегально, може скалдати навіть 30000 € § 23 AEntG. Німецький законодавець впровадив обовязкову сертифікацію діяльності іноземних агенцій праці ( в т.ч. польських) для того, щоб працівники, які потрапили на німецький ринок праці, отримували винагороду відповідно до ставок заробітної плати в Німеччині. Зокрема, німецьке законодавство зосереджене на дотримані мінімальних ставок зароітної плати та уникнення використання демпінгових оплат, особливо компаніями з країн Східної Євпропи.

Варто відзначити, що MR JOB діє виключно у відповідності до положень Координації системи соціального забезпечення в членах Європейського Союзу. На практиці це означає, що працівник повинен мати підписаний договір про роботу або договір підряду, крім того працівник принаймні 1 місяць перед делегуванням повинен підлягати польському законодавству, тобто, має бути зареєстрований як безробітний або отримувати інший вид соціаотної допомоги.

Зі сторони Працедавця, який делегує працівників до іншої держави – члена ЄС, належить обовязок ведення значної частини діяльності в місці свого головного офісу. Власне, підбору персоналу, укладання більшості контрактів, а також лімітування мінімально 25% обороту вітчизняної діяльності.

Делегований працівник повинен також розуміти, що може бути віддделегований на час, не довший, ніж на 24 місяці, тобто на тимчасовий період. Якщо робота цього працівника продовжується, то в такому випадку укладається спеціальна угода між даними державами – членами.

Слід додати, якщо перерва в зайнятості працівника за кордоном буде тривати щонайменше 2 місяці, то працівник повертається до країни, де знаходиться офіс працедавця, і може бути заново делегований на час не більше, ніж 24 місяці. У випадку невідповідності даним умовам, Інститут соціального страхування може відмовити у видачі свідоцтва про підлягання польському законодавству, тобто форми А1.

Перевір поточні оголошення