Dla pracowników

Wysokość wynagrodzeń w MR JOB

Z uwagi na liczne pytania w zakresie rzeczywistego  wynagrodzenia netto pracowników delegowanych do Niemiec, prezentujemy Państwu rzeczywiste wynagrodzenia naszych pracowników.

Zwracamy uwagę, że na stawkę netto pracownika, wpływ ma wiele czynników.

Czynniki wpływające na stawkę netto pracownika:

 • Ilość dni pobytu  na terenie Niemiec w celu świadczenia pracy (w skali miesiąca)
 • Ilość dni podlegania ubezpieczeniu
 • Ilość dni urlopu
 • Ilość wypracowanych nadgodzin  25%/50%/100%
 • Kurs euro (dot. wyliczeń podstawy na składki ZUS)
 • Osiągnięty przychód w skali miesiąca
 • Klasa podatkowa.

Na terenie Niemiec występuje sześć klas podatkowych, na określenie klas podatkowej ma wpływ:

 • Okres przebywania na terenie Niemiec (aktualny /planowany)
 • ilość dzieci w gosp. domowym
 • deklaracje dot. składki na rzecz kościoła
 • stan małżeński
 • miejsce zamieszkania
 • czynność zawodowa współmałżonka

W związku z czym,  nie mamy  możliwości, zastosowania kalkulatora w celu wyliczenia symulacji wynagrodzenia netto dla pracownika.

Wychodząc jednak naprzeciw,  prezentujemy Państwu rzeczywiste wynagrodzenia naszych pracowników, którzy pracowali z nami na terenie Niemiec.

Przykładowe wynagrodzenia:

Stawka godzinowa 13,00 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 13,50 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 13,80 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 14,00 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 14,50 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 15,00 Euro / brutto –> Kliknij

Stawka godzinowa 15,50 Euro / brutto –> Kliknij

Stawki euro/h uzależnione są od znajomości języka niemieckiego oraz kwalifikacji pracowników.

Dodatkowo wszyscy nasi pracownicy otrzymują:

 • w pełni darmowe zakwaterowanie (którego koszt wynosi do 600 euro/m-c)
 • opiekę polskiego konsultanta
 • pokrycie kosztów dojazdu oraz powrotu z Kontraktu DE

Wszystkie wynagrodzenie wyliczane są wg. zasad polsko-niemieckich, tzn. Składki na ubezpieczenie Społeczne oraz Zdrowotne (ZUS) opłacane są w Polsce natomiast podatki od pierwszego dnia rozliczane są na terenie Niemiec.

Zwracamy szczególna uwagę, iż wybraliśmy te pozycje które w danym miesiącu nie zawierały wynagrodzenia urlopowego, wynagrodzenie chorobowego, ilość dni przebywania na terenie Niemiec wynosiła od 28 do 31 dni

Liczymy iż powyższe informację będą pomocne dla osób zainteresowanych współpraca z naszą firmą.

Sprawdź bieżące ogłoszenia