Dla pracowników

Warunki pracy – porównanie

Poniżej przedstawiamy porównanie warunków zatrudnienia na podstawie polskiej umowy o pracę oferowanej przez MR JOB w stosunku do niemieckiej umowy o pracę oferowanej przez niemieckie firmy.

Polska umowa o pracę oferowana przez MR JOB

Niemiecka umowa o pracę
+ odprowadzanie składek ZUS w Polsce, tzn. wspieranie polskiej gospodarki odprowadzenia składek ZUS w Niemczech, tzn. wspieranie niemieckiej gospodarki
+ osiągnięcie wyższego wynagrodzenia netto z takiej samej podstawy brutto osiągnięcie niższego  wynagrodzenia netto z takiej samej podstawy brutto
+ możliwość otrzymania Kindergeld + możliwość otrzymania Kindergeld
+ pracownik nie ponosi kosztów mieszkania, MR JOB zapewnia zakwaterowanie do 650 euro miesięcznie koszt mieszkania opłacany z Diet pracownika*
+ umowa jest w języku polskim – pracownik wie co podpisuje – umowa jest w języku niemieckim,
+ odprowadzenie składek w Polsce zwiększa podstawę do wyliczenia emerytury w Polsce

+ rodzina w Polsce ma ubezpieczenie w Polsce

+ składki niemieckie umożliwiają uzyskanie minimalnej emerytury po 5 przepracowanych latach na terenie Niemiec

brak ubezpieczenia członków rodziny

+ wsparcie polskojęzycznego opiekuna brak polskiego opiekuna
+ możliwość osobistej wizyty w biurze w Polsce

+ pracownicy delegowani są z reguły w małych grupach (nie są sami)

brak możliwości spotkania, poznania na żywo firmy przed wyjazdem

Zakwaterowanie / Pobyt

Każdy Pracownik, zatrudniony przez MR JOB ma opłacone przez cały okres zatrudnienia mieszkanie na terenie Niemiec. Pracownik nie jest zobowiązany do poszukiwania mieszkania oraz ponoszenia kosztów jego najmu przez cały okres zatrudnienia w MR JOB.

Koszt mieszkań w zależności od Landów wynosi od 400 euro m/c do 650 euro m/c (w pobliżu dużych miast).

Istnieje możliwość otrzymania zwrotu najmu mieszkania, po przedstawieniu rachunków, w powyższych kwotach, w sytuacji gdy pracownik samodzielnie znajdzie oraz wynajmie mieszkanie.

Ważne:

Analizując inne oferty pracy proszę zwracać  uwagę na następujące kwestie :

 • czy mieszkanie jest opłacone przez Pracodawcę czy przez Pracownika ?
 • jeśli mieszkanie jest dofinansowane  przez pracodawcę należy ustalić w jakiej części/ kwocie ?
 • należy ustalić czy mieszkanie jest również zapewnione oraz opłacone przez pracodawcę w okresach urlopów oraz w weekendy ?
 • należy ustalić czy mieszkanie jest dostępne bezpłatnie w dni świąteczne oraz wolne od pracy na terenie Niemiec ?
 • jeśli umowa najmu mieszkania podpisywana jest przez Pracownika, należy mieć na uwadze ze w okresie braku zatrudnienia lub końca zlecenia Pracownik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów mieszkania do zakończenia okresu najmu,
 • jeśli mieszkanie opłacane jest przez pracownika należy mieć na uwadze, że za dni wolne takie jak weekendy, dni świąteczne, przymusowe wolne związane z dniami świątecznymi na terenie Niemiec pracownik będzie zobowiązany do opłacenia kosztów mieszkania mimo nie świadczenia pracy w tych dniach,

Diety

Diety legalnie mogą być wypłacane jeśli pracownik jest w podróży służbowej (zwracamy uwagę że delegowanie nie jest podróżą służbową), często firmy oferujące niemieckie umowy oferują. Diety w związku z świadczeniem pracy na terenie Niemiec w różnych miejscach oddalonych od siedziby firmy.

Ważne:

Analizując oferty pracy oferowane przez innych pracodawców, zawierające diety, proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • czy diety wypłacane są za dni kalendarzowe (średnio 30 dni /m-c)  czy za dni robocze (średnio  20 dni roboczych) tzn. bez weekendów oraz świąt ?
 • czy diety wypłacane są za dni kiedy pracownik jest na terenie Niemiec jednak nie może świadczyć pracy  ze względu na dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy ?
 • jeśli diety wypłacane są za dzień roboczy, jaką minimalną liczbę godzin należy wypracować w ciągu dnia aby otrzymać dietę ?
 • czy z diet dokonywane są dodatkowe potrącenia  ?

poniżej przedstawiamy symulację wysokości diet w zależności od wysokości diety oraz liczby dni za które dieta przysługuje:

Ilość dni roboczych

Wartość diet Euro

15

17

20

25€

375€

425€

500€

30€

450€

510€

600€

35€

525€

595€

700€

40€

600€

680€

800€

45€

675€

765€

900€

50€

750€

850€

1000€

55€

825€

935€

1100€

Ważne:

 • Przy osiągnięciu takiego samego przychodu, wysokość wynagrodzenia netto otrzymanego na podstawie Polskiej Umowy o prace jest średnio wyższa o 280 euro netto m-c  w stosunku do takiego samego wynagrodzenia brutto na warunkach niemieckich.

Szczegółowe wyliczenia dostępne są TUTAJ 

 • Podpisując umowę z MR JOB otrzymujesz bezpłatne mieszkanie na cały okres oddelegowania, którego koszt wynosi do 650 euro/mc
 • Reasumując różnice dot. wynagrodzenia netto oraz koszty mieszkania rzeczywisty dodatek do Twojego wynagrodzenia wynosi ok 850 euro m/c. Jednocześnie nie ponosisz żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów.

Uwaga:

 • zwracamy uwagę, że często gdy w ofertach publikowane są stawki netto, może oznaczać to, iż formą zatrudnienia nie jest umowa o pracę, a świadczenie usług w ramach swojej działalności gospodarczej. W tej sytuacji ze stawki „netto” należy samodzielnie opłacić między innymi  podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Każdorazowo zachęcamy do szczegółowego przeanalizowania warunków zatrudnienia i   podejmowania trafnej decyzji  w wyborze Pracodawcy.

Masz pytania  – Napisz do Nas –> Kontakt

Sprawdź bieżące ogłoszenia