SAZ

Celem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia jest kreowanie właściwego kierunku rozwoju branży, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa. Członkowie SAZ zobligowani są do funkcjonowania zgodnie z Kodeksem Etyki, który gwarantuje przestrzeganie przepisów prawa.