AHK Polska

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie, jest największą bilateralną izbą w Polsce. Od lat działa na rzecz wspierania polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, stojąc na straży najwyższych standardów etycznych i biznesowych.