AHK Polska

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie, jest największą bilateralną izbą w Polsce. Od lat działa na rzecz wspierania polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, stojąc na straży najwyższych standardów etycznych i biznesowych.

Sekcja Agencji Pracy Tymczasowej

Jako członek Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej, MR JOB aktywnie oddziaływuje na kształtowanie działalności Agencji Zatrudnienia w Polsce.

SAZ

Celem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia jest kreowanie właściwego kierunku rozwoju branży, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa. Członkowie SAZ zobligowani są do funkcjonowania zgodnie z Kodeksem Etyki, który gwarantuje przestrzeganie przepisów prawa.

NPCC – Norwegia

Jesteśmy członkiem Norwesko-Polskiej Izby Gospodarczej (NPCC- Norwegian Polish Chamber of Commerce), która jest pozarządową organizacją non-profit założoną i reprezentowaną przez środowiska biznesowe związane z Norwegią i Polską. Głównym celem Izby jest stanowienie platformy zrzeszającej norweskie i polskie podmioty zainteresowane działaniem na dwóch rynkach oraz promocja bilateralnych stosunków gospodarczych między Norwegią i Polską.

OKAP

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy to stowarzyszenie stojące na straży przestrzegania prawa i zapewniania najwyższych standardów świadczonych usług w trosce o pozytywny wizerunek branży agencji pracy.