Certyfikat potwierdzający wpis do rejestru Agencji Pośrednictwa Pracy (Bemanningsforetak) prowadzonym przez Norweską Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Wpis do  rejestru jest obowiązkowy dla wszystkich firm, które legalnie delegują i użyczają pracowników na terenie Norwegii.