Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o.