Zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce – jak to zrobić?

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce znacząco zyskało na popularności w ciągu ostatnich kilku lat, jednak wciąż otoczone jest wieloma pytaniami i niewiadomymi. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, przedstawiamy proces przyjmowania pracownika z Ukrainy do pracy w polskiej firmie i formalności z tym związane. Celem poniższego artykułu jest dostarczenie rzetelnych informacji oraz promowanie legalnego zatrudnienia osób z Ukrainy.

Zatrudnianie obywateli z Ukrainy jakie formalności

Zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce różni się od standardowego procesu, wykorzystywanego w trakcie poszukiwania pracownika na rynku polskim. Jego mechanizm jest regulowany przez ustawę o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. – ostatnio nowelizowaną 27 kwietnia 2019. Osoby z Ukrainy, pracujące w Polsce, muszą posiadać dwa uprawnienia: do pobytu na terenie naszego kraju oraz do podjęcie w nim zatrudnienia. Ich uzyskanie obejmuje szereg kryteriów prawnych, które muszą zostać spełnione w celu podjęcia legalnej pracy przez obcokrajowca. Aby zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce, pracodawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty. W dokumencie zawarte są m.in. dane pracodawcy, dane potencjalnego pracownika z Ukrainy oraz informacje o warunkach pracy. Po rejestracji oświadczenia w ewidencji, jego oryginał należy przekazać cudzoziemcowi – na jego podstawie uzyskuje on odpowiednią wizę, umożliwiającą legalny wjazd na teren Polski. W dniu rozpoczęcia pracy przez obywatela Ukrainy, pracodawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Urzędu Pracy o starcie zatrudnienia. Umowa podpisana przez obcokrajowca musi być zgodna z prawem oraz zrozumiała dla pracownika – często wymagana jest zatem umowa dwujęzyczna: polsko-ukraińska. Warunki umowy muszą pokrywać się z informacjami, zamieszczonymi wcześniej w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Ponadto, nowi pracownicy z Ukrainy często potrzebują pomocy m.in. w znalezieniu zakwaterowania, badaniach lekarskich czy codziennych dojazdach do miejsca pracy. Wsparcie pracodawcy w tych kwestiach nie jest regulowane prawnie, jednak znacząco pomaga w szybszej adaptacji pracownika w naszym kraju.

Obywatel Ukrainy w Polsce legalne zatrudnienie

W trakcie zatrudniania obywatela Ukrainy trzeba pamiętać o regularnej kontroli legalności jego pobytu oraz pracy w Polsce. Obowiązek ten oraz odpowiedzialność spoczywa w pełni na pracodawcy. W razie braku pozwoleń i nieprzestrzegania przepisów o zatrudnieniu obcokrajowców, przewidywane są surowe sankcje. Polska firma może zostać obarczona karą grzywny, a jej właściciel karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do nawet 3 lat.

Odpowiedzialność i formalności związane z zatrudnieniem obywatela Ukrainy w Polsce mogą być przytłaczające. Jest jednak łatwiejsze rozwiązanie – MR JOB, który zadba o wszystko za Ciebie! Od ponad 11 lat dostarczamy wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy na polski rynek pracy. Współpraca z nami to gwarancja legalności pracowników, którzy zatrudniani są na sprawiedliwych umowach o pracę i posiadają pełne wsparcie naszych dwujęzycznych opiekunów. Dbamy o wysokie kwalifikacje delegowanych pracowników poprzez dokładne weryfikacje językowe i branżowe oraz wspieramy ich rozwój – pomagając zdobywać niezbędne uprawnienie. Nasz proces zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce obejmuje profesjonalną rekrutację, obsługę kadrowo-płacową, dbałość o wszystkie formalności, koordynację przyjazdu oraz pełną opiekę nad pracownikiem na terenie naszego kraju – od pomocy w znalezieniu zakwaterowania, aż do stałego wsparcia w trakcie jego pracy.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce jest interesującą alternatywą na rynku pracy, która jednak wiąże się z wieloma formalnościami oraz odpowiedzialnością ciążącą na pracodawcy. MR JOB wspiera polskie firmy w tym procesie, oferując profesjonalną obsługę pracowników z Ukrainy w różnych branżach i specjalizacjach – pracowników legalnych, wykwalifikowanych i w pełni gotowych do pracy.

Więcej o zaletach zatrudniania współpracy z MR JOB w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy, przeczytają Państwo w naszym artykule: 5 największych zalet zatrudniania pracowników z Ukrainy.

Szukasz pracowników z Ukrainy? Chętnie Ci w tym pomożemy – skontaktuj się z nami przez formularz lub mailowo: zapytania@mrjob.pl.