Sytuacja Na Rynku Pracy We Wrześniu

Należy podkreślić, że w analogicznym okresie ub. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 14,3 tys. osób (tj. o 0,7%).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych we wrześniu 2013 roku odnotowano w 9-ciu województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

  • małopolskim- o 0,9% (o 1,4 tys. osób);
  • łódzkim- o 0,8% (o 1,3 tys. osób);
  • lubuskim- o 0,6% (o 0,3 tys. osób).

W pozostałych 7-miu województwach miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych, przy czym najsilniejszy wystąpił w województwie pomorskim, o 1,3%, tj. o 1,4 tys. osób i zachodniopomorskim, o 1,2% , tj. o 1,2 tys. osób. Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że spadek liczby bezrobotnych w miesiącu wrześniu br. spowodowany był w głównej mierze większą liczbą osób wyrejestrowanych z powodu podjęć pracy, kierowanych na aktywne formy oraz osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy.

zatrudnienie

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 72,9 tys. i w porównaniu do sierpnia 2013 roku spadła o 4,3 tys. (o 5,6 %). We wrześniu 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 82,9 tys. ofert pracy (o 8,5 tys., tj. o 11,5% więcej niż w sierpniu 2012 r.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu 2013 roku odnotowano w 12-tu województwach i oscylował on w przedziale od 1,7% (spadek o 0,1 tys. ofert) w województwie wielkopolskim do 20,8% (o 1,5 tys. ofert) w województwie dolnośląskim.
Wzrost liczby ofert pracy wystąpił w 4-ch województwach (lubuskim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim), a najsilniejszy względny wzrost miał miejsce w województwie lubuskim (o 13,0%, czyli o 0,4 tys. ofert).

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia br.) wyniosła we wrześniu 2013 roku 13,0 % i w porównaniu do sierpnia br. nie uległa zmianie. W analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień 2012 – sierpień 2012) natężenie bezrobocia również nie uległo zmianie i wynosiło 12,4%. Wskaźnik bezrobocia w końcu września br. był o 0,6 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem, choć w kwietniu br. przewaga wynosiła 1,1 punktu procentowego.

W przekroju wojewódzkim spadek o 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia we wrześniu br. odnotowano w 4-ch województwach (lubuskim, łódzkim, podkarpackim i wielkopolskim). W 6-ciu województwach (dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim i śląskim) natężenie bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się. Natomiast w 6-ciu województwach odnotowano wzrost wskaźnika bezrobocia w granicach od 0,1 do 0,2 punktu. Najsilniej (o 0,2 punktu) stopa bezrobocia wzrosła w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,4%) utrzymała się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (20,4%).

Źródło: MPiPS