Sytuacja Na Rynku Pracy W Styczniu 2013 R

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu stycznia 2013 roku 14,2 proc. i w porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego.

W analogicznym okresie ub. roku (styczeń 2012 – grudzień 2011) roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia w kraju o 0,7 punktu.
Wzrost stopy bezrobocia w styczniu 2013 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2012 roku wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,6 punktu procentowego do 1,2 punktu procentowego.

Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim.Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2013 roku wyniosła 2 296 tys. osób i w porównaniu do końca grudnia 2012 roku wzrosła o 159,2 tys. osób.

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 138,8 tys. osób.
Względny wzrost liczby bezrobotnych w styczniu 2013 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsłabszy w województwach: podkarpackim – o 6 proc. (o 9,2 tys. osób), mazowieckim – o 6,7 proc. (o 18,2 tys. osób), warmińsko-mazurskim – o 6,7 proc. (o 7,6 tys. osób).

W styczniu, podobnie jak w grudniu, bezrobocie rośnie co roku. Wynika to z wstrzymania prac sezonowych w miesiącach zimowych. Z informacji uzyskanych w urzędach pracy wynika, że tym razem do wzrostu bezrobocia przyczyniły się dodatkowo m.in. rejestracje osób powracających do ewidencji po zakończeniu form aktywnych w grudniu 2012 roku, jak również rejestrujących się po wygaśnięciu umów okresowych z pracodawcami zawartych do końca 2012 roku.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2013 roku wyniosła 63,3 tys. i w porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 27,6 tys. Był to prawie dwukrotnie silniejszy wzrost od odnotowanego w analogicznym okresie 2012 roku, bowiem w styczniu 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 49 tys. ofert pracy, czyli tylko o 14 tys. więcej niż w grudniu 2011 roku.
Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w styczniu 2013 roku w porównaniu do grudnia 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach i oscylował on w granicach od 14,3 proc. w województwie lubelskim do aż 111,4 proc. w województwie świętokrzyskim.

Żródło: http://saz.org.pl