Stopa Bezrobocia W UE Październik 2013 R.

Stopa bezrobocia dla 17 krajów ze strefy euro w październiku br. wyniosła 12,1%. i w porównaniu do września br. spadła o 0,1 punktu procentowego (z 12,2%). Wśród wszystkich 28 krajów członkowskich UE stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie (po korekcie) i wyniosła 10,9%. W obu strefach stopa bezrobocia wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy wynosiła odpowiednio 11,7% i 10,7%.

W październiku br. 26,654 milionów osób w całej Unii pozostawało bez pracy, z czego 19,298 milionów w samej strefie euro. W porównaniu do września 2013 liczba osób bezrobotnych spadła o 75 tys. w UE oraz o 61 tys. w strefie euro.

Najniższa stopa bezrobocia była w Austrii (4,8%), Niemczech (5,2%) i Luksemburgu (5,9%), a najwyższa w Grecji (27,3% w sierpniu br.) i Hiszpanii (26,7%).

powiatowy_urzad_pracy

W porównaniu z rokiem ubiegłym stopa bezrobocia wzrosła w czternastu krajach członkowskich i spadła również w czternastu. Największy wzrost stopy bezrobocia odnotowano na Cyprze (z 13,2% do 17,0%), w Grecji (z 25,5% do 27,3%, 8/2012 a 8/2013) oraz Holandii (z 5,5% do 7,0%). Największy spadek bezrobocia obserwowaliśmy na Łotwie (z 14,0% do 11,9% pomiędzy 3Q2012 i 2013), w Irlandii (14,5% do 12,6%) i na Litwie (z 13% do 11,1%).

Dla porównania w październiku br. stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wyniosła 7,2% i wzrosła o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z miesiącem poprzednim, a spadła o 0,7 pp. w porównaniu rok do roku (w październiku 2012 r. wynosiła 7,9%)

W krajach Unii Europejskiej w październiku br. bez pracy pozostawało 5,657 milionów młodych osób. Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia wyniosła w całej Unii 23,7%, a w krajach strefy euro 24,4%. Najniższa stopa bezrobocia wśród osób młodych pozostaje w Niemczech (7,8%), Austrii (9,4%) i Holandii (116%), a najwyższa występuje w Grecji (58% dane za sierpień 2013 r.), Hiszpanii (57,4%), i Chorwacji (52,4% dane za 3 kwartał 2013 r.).

Źródło: europa.eu