Stopa Bezrobocia W Strefie Euro

Stopa bezrobocia w strefie Euro w kwietniu 2013 roku wyniosła 12,2% (i wzrosła o 0,1% w porównaniu do miesiąca poprzedniego).

Stopa bezrobocia w całej Unii wyniosła 11% i pozostała bez zmian. Według danych Eurostat 26,588 mln osób w całej UE pozostaje bez z pracy, z czego 19,375 mln w samej strefie Euro. W porównaniu do lutego 2013 roku liczba osób bezrobotnych wzrosła o 1.673 mln w całej UE.

94da3c33d68a9bc874534efc05458a703710-53-1000-562-0

Do krajów gdzie bezrobocie jest najniższe należą: Austria (4,9%), Niemcy (5,4%), Luksemburg (5,6%). Najwyższa stopa bezrobocia pozostaje w Grecji (27% – dane za luty), Hiszpanii (26,8%) i Portugalii (17,8%). W porównaniu do roku ubiegłego stopa bezrobocia wzrosła w osiemnastu krajach członkowskich, a spadła w dziewięciu.

Dla porównania stopa bezrobocia w USA w kwietniu 2013 roku wyniosła 7,5% i spadła o 0,1% w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

W krajach Unii Europejskiej w kwietniu br. bez pracy pozostawało 5,627 milionów młodych osób. Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia wyniosła w całej Unii 23,5%, a w krajach strefy Euro 24,4%. W analogicznym okresie 2012 roku bezrobocie w obu strefach wynosiło 22,6%. Najniższa stopa bezrobocia wśród osób młodych pozostaje w Niemczech (7,5%), Austrii (8%) i Holandii (10,6%), a najwyższa występuje w Grecji 62,5% (dane za luty 2013 r.), Hiszpanii 56,4%, Portugalii (42,5%) i we Włoszech (40,5).

Źródło: Eurostat