Stopa bezrobocia w lipcu spada

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 11,9% i w porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 punktu procentowego.
Wykres-spadek
Malejące bezrobocie jest potwierdzeniem utrzymującego się od dwóch lat trendu. Od początku roku liczba bezrobotnych maleje z miesiąca na miesiąc. Liczba bezrobotnych na koniec lipca br. była o ponad 200 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 10,2%).

Spadek bezrobocia zarejestrowano w 15 województwach, najsilniej bezrobocie spadło w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (o 0,4 punktu procentowego).

W lipcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,7 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 12,2% więcej w stosunku do czerwca br.

Źródło: MPiPS