Spotkanie Z MRJOB W Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy – Referat Poradnictwa Zawodowego i Klubu Pracy realizuje w 2013r. informację grupową zawodową, której celem będzie poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania agencji zatrudnienia, działających na terenie lokalnego rynku pracy.

MRJOB APT i PUP w Legnicy serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne wszystkie osoby poszukujące pracy i chcące zdobyć informacje na temat działania agencji pracy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego br. o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, ul. Gen. Wł. Andersa 2, pok. 7A (niski parter).

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami, spotkanie będzie obejmować następujące obszary z zakresu:

1. Pośrednictwa pracy, w tym:

  • udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  • pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy,
  • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  • informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
  •  kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

2. Doradztwa personalnego, w tym:

  • źródła i metody pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy,
  • weryfikacja kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

3. Poradnictwa zawodowego, w tym:

  • zasady udzielania pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
  • udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, możliwości szkolenia i kształcenia.

4. Pracy tymczasowej, w tym:

  • zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej.

Serdecznie zapraszamy,
Agencja Pracy Tymczasowej MRJOB.