Raport: Agencje pracy tymczasowej w Polsce w roku 2020

Rok 2020 znacząco wyróżniał się od innych w związku z globalną pandemią, która na szeroką skalę wpłynęła na wszystkie branże – niekiedy całkowicie zmieniając ich funkcjonowanie. Zmiany dotknęły również rynek pracy w Polsce, a w tym segment pracy tymczasowej. W poniższym artykule przedstawiamy Państwu podsumowanie roku 2020 dla branży agencji pracy tymczasowej w Polsce.

Agencje zatrudnienia, w tym agencje pracy tymczasowej, nie zmieniły fundamentalnie zasad swojego funkcjonowania oraz wymogów działalności w roku 2020. Na podstawie raportu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: Departament Rynku Pracy Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2020, na rynku funkcjonowało 8 818 agencji i liczba ta zwiększyła się o 61 agencji zatrudnienia w stosunku do roku 2019. Wśród nich 23% stanowiły agencje pracy tymczasowej w Polsce w liczbie 2 054 podmiotów – w tym 160 agencji pracy tymczasowej na Dolnym Śląsku. Obsługiwały one 18 940 pracodawców, z których 24% stanowili zagraniczni pracodawcy użytkownicy (pracodawcy użytkownicy czyli firmy poszukujące pracowników poprzez współpracę z agencją pracy tymczasowej). Na Dolnym Śląsku, liczba obsługiwanych przez agencję przedsiębiorstw wyniosła 1 938 firm – i była to druga najwyższa liczba obsługiwanych pracodawców-użytkowników w Polsce.

Agencje pracy tymczasowej w Polsce oraz ilość pracodawców współpracujących z agencją w roku 2020

Firmy korzystające z usług agencji pracy tymczasowej w Polsce, mogły liczyć na profesjonalne zatrudnienie zewnętrzne czyli na całkowite przekazania procesu rekrutacji i zatrudnienia pracowników do agencji. Zyskiwały tym samym pełne bezpieczeństwo ciągłości pracy poprzez m.in. zapewnianie odpowiedniego zastępstwa przez agencję w czasie nieobecności pracownika. Ważną zaletą współpracy przedsiębiorstwa z agencją pracy tymczasowej, przy zmieniającej się dynamicznie sytuacji pandemicznej w Polsce, były również krótsze procesy rekrutacji i zatrudnienia. A także możliwość uzyskania wykwalifikowanych pracowników na wybrany okres czasu, z zachowaniem kontroli firmy nad stanem zapotrzebowania. Zwiększając lub zmniejszając wielkość kadry pracowniczej, zgodnie z bieżącymi potrzebami klienta. Tym samym firmy mogły uniknąć bezpośredniego procesu rekrutacji oraz zatrudniania i zwalniania pracowników w przedsiębiorstwie. Współpraca z agencją pracy tymczasowej w Polsce w roku 2020 cechowała się zatem zarówno stabilnością pracy, jak i dynamiczną reakcją na codziennie zmieniającą się sytuację na rynku.

W roku 2020, agencje pracy tymczasowej w Polsce zatrudniły razem 660 702 pracowników dla swoich klientów. W tym 59 824 osób na Dolnym Śląsku. Ponadto, wśród wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce w roku 2020, 40% z nich stanowili pracownicy-cudzoziemcy. Na Dolnym Śląsku zatrudnionych zostało 27 642 cudzoziemców z prawie 60 tysięcy wszystkich pracowników – oznacza to, że stanowili oni 46% pracowników tymczasowych zatrudnionych w województwie w 2020. Wśród cudzoziemców, zatrudnionych do pracy w Polsce przez agencję pracy tymczasowej, przeważali pracownicy z Ukrainy. Stanowili oni ok. 87% ogólnej liczby cudzoziemców będących pracownikami tymczasowymi. Licznie zatrudniani byli również pracownicy z Białorusi (10 765 pracowników) i Gruzji (6 509 pracowników). W Polsce w roku 2020, w trakcie współpracy z agencją pracy tymczasowej, najczęściej zatrudniani byli pracownicy na stanowisko Magazynierów oraz pokrewnych. Niezależnie od stanowiska, wszyscy pracownicy tymczasowi mogli liczyć m.in. na dostęp do szerokiego zakresu ofert pracy od zaraz. Było to niezwykle ważne zwłaszcza w trakcie pandemii, przy nagłej utracie pracy, która dotknęła wielu pracowników. Dodatkowo wszyscy kandydaci byli objęci profesjonalnymi procesami rekrutacji i zatrudnienia, zgodnymi z zalecanymi środkami ostrożności oraz wymogami sanitarnymi. Tym samym, współpraca z agencją pracy tymczasowej w roku 2020 charakteryzowała się wieloma zaletami, zarówno dla firm, jak i samych pracowników szukających pracy.

Liczba pracowników tymczasowych w agencjach pracy tymczasowej w Polsce w roku 2020

Podsumowując: branża pracy tymczasowej w Polsce wciąż się rozwija, pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku i okoliczności w roku 2020. Rozwiązania, jakie oferują agencje pracy tymczasowej, zostały docenione w niemal 2 tyś. dolnośląskich przedsiębiorstw w minionym roku. A firmy miały do swojej dyspozycji aż 160 usługodawców w regionie. Właśnie dlatego wśród wielu ofert agencji pracy tymczasowej, warto wybierać sprawdzone rozwiązania oraz agencje z doświadczeniem takie jak MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej.

Więcej o współpracy z agencją pracy tymczasowej w Polsce, znajdą Państwo w naszym artykule: Jak wygląda współpraca z agencją pracy tymczasowej?

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Rynku Pracy, Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2020, Warszawa 2020.