Przełomowy wyrok sądu w związku z outsourcingiem pracowniczym

Sąd Okręgowy w Sieradzu podtrzymał przełomowy wyrok dotyczący sztucznego tworu „outsourcingu pracowniczego”. Wyrok tworzy precedens odpowiedzialności pracodawcy za stosowanie formy tzw. outsourcingu pracowniczego, który przedstawiany jest jako usługa pozornie łącząca klasyczny outsourcing z pracą tymczasową.

Aby zrozumieć problem outsourcingu pracowniczego, najpierw należy poznać formy z których jest on sztucznie stworzony. Praca tymczasowa to usługa opierająca się na współpracy firmy z agencją. Polega na przekazaniu odpowiedzialności za proces rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, którzy następnie kierowani są do pracy na rzecz firmy tzw. pracodawcy-użytkownika. W opisywanej relacji, to agencja zatrudnia pracownika, jednak pracodawca-użytkownik zachowuje nad nim kontrolę – bezpośrednio zarządzając jego pracą, wyznaczając zadania i monitorując ich wykonanie. Praca agencji regulowana jest ustawą oraz podlega stałej kontroli organów takich jak ZUS oraz PIP. Ponadto, agencja musi posiada certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej. W porównaniu, outsourcing opiera się na przekazaniu zewnętrznie określonego procesu do wykonania. Firma może wskazać oczekiwane rezultaty końcowe, jednak bez możliwości nadzoru i kontroli pracy zleceniobiorcy. Klasyczny outsourcing regulowany jest na zasadach Kodeksu cywilnego.

Praca tymczasowa a outsourcing pracowniczy - różnica

Outsourcing pracowniczy promowany jest jako połączenie pracy tymczasowej oraz outsourcingu. Usługa bazuje na zasadach klasycznego outsourcingu – pod jego przykrywką udostępniani są pracownicy. Jednocześnie ich pracę kontroluje klient, co nosi znamiona prawne pracy tymczasowej. Outsourcing pracowniczy jest zatem sztucznym tworem, niezgodnym z prawem – ze względu na różnice między pracą tymczasową a klasycznym outsourcingiem, których nie da się pogodzić w jednej formie zatrudnienia. Zwłaszcza w aspekcie kontroli na pracownikiem czyli podporządkowaniem wykonawcy procesu wobec podmiotu zlecającego wykonanie. Sieradzki Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok skazujący pracodawcę właśnie na tej podstawie – cytując: „Należy jednak zaznaczyć, że celem zawarcia umów pomiędzy (…), a pozostałymi przedsiębiorstwami była umowa outsourcingu, nie zaś pracy tymczasowej. Rzeczywiście, cechą prowadzonej przez spółkę (…) i inne działalności było, przynajmniej w części to, co pozostaje w gestii agencji pracy tymczasowej jednak tu przeszkoda jest sama istota <>. Nadto to działanie w ramach upozorowanego outsourcingu było celem oskarżonego bo w ten sposób pozorował podstawy prawne do nielegalnej optymalizacji podatkowej”. Pozorny outsourcing pracowniczy doprowadził do skazania firmy, powołując się na obejście prawa przez oskarżonego w celu nielegalnej optymalizacji podatkowej.

Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Sieradzu to na firmie będącej usługodawcą procesu spoczywa obowiązek zbadania legalności zawieranych umów – a przez to potencjalne konsekwencje korzystania z pozornego outsourcingu pracowniczego.  Cytując uzasadnienie wyroku: „(…) przez zawarcie pozornych umów outsourcingu oskarżony doprowadził do obejścia prawa w celach nielegalnej optymalizacji podatkowej podając nieprawdziwe dane w deklaracjach podatkowych. Oskarżony mógł się zachować zgodnie z prawem jednak tego nie uczynił”. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność prawna spoczywa zarówno na właścicielu firmy, wspólnikach oraz członkach zarządu, jak również na osobach decyzyjnych w procesie zawierania umów – przykładowo na kierownikach i managerach.

Odpowiedzialność pracodawcy za outsourcing pracowniczy

Przedstawiany przez nas wyrok Sieradzkiego Sądu Okręgowego buduje nowy precedens w polskim prawie w zakresie odpowiedzialności firm za stosowanie pozornego outsourcingu pracowniczego. Na rynku, możemy również obserwować zwiększone zainteresowanie tematem wśród organów kontrolnych takich jak ZUS, fiskus oraz PIP. Właśnie dlatego, coraz ważniejsza staje się świadomość przedsiębiorców na temat form zatrudniania pracowników zewnętrznych. Świadomość zarówno różnic między pracą tymczasową a klasycznym outsourcingiem, jak i zagrożeń płynących ze stosowanie sztucznego tworu jakim jest outsourcing pracowniczy.

W razie dodatkowych pytań oraz wątpliwości na temat outsourcingu pracowniczego, zapraszamy do kontaktu: zapytania@mrjob.pl.

Wszystkie informacje na temat wyroku i decyzji sądu znajdą Państwo w aktach: Sąd Okręgowy w Sieradzu – II Wydział Karny, sygn. akt II Ka 125/20.

Wszystkie cytaty pochodzą z wyroku: Sąd Okręgowy w Sieradzu – II Wydział Karny, sygn. akt II Ka 125/20.