Praca tymczasowa a ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Praca tymczasowa to ciekawa forma zatrudnienia, którą coraz częściej znajdziesz wśród ogłoszeń o pracę w Polsce. Dostępna jest w różnych branżach i specjalizacjach. Jednak najwięcej jej ofert znajduje się wśród pracowników produkcyjnych oraz pracowników fizycznych. Poszukując zatem pracy w tych sektorach, warto poznać zasady pracy tymczasowej bliżej – a zwłaszcza kwestię ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Prawa pracownika i aspekty pracy tymczasowej są bardzo podobne do innych form zatrudnienia, w tym standardowej umowy o pracę. Pracownik tymczasowy ma opłacane składki ZUS, posiada okres wypowiedzenia oraz przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenia za nadgodziny. Mimo to, wiele opinii o pracy tymczasowej jest błędnych. Jednym z najlepszych tego przykładów są nieprawdziwe informacje o prowizjach dla agencji z wynagrodzenia pracownika. Więcej przeczytasz w naszym artykule: Prowizja dla agencji pracy tymczasowej – fakty i mity.

W trakcie legalnego zatrudnienia pracownik tymczasowy posiada wszystkie składki ZUS odprowadzane z wynagrodzenia przez pracodawcę – w tym wypadku agencję pracy. Oznacza to, że praca tymczasowa uprawnia pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. W tym do m.in. ubezpieczenie emerytalnego, chorobowego czy wypadkowego.

Praca tymczasowa to ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i emerytalne

Ubezpieczenie społeczne to szereg ubezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo socjalne. Są szczególnie ważne, gdy z różnych powodów nie będziesz mógł wykonywać pracy np. z powodu wieku, choroby lub wypadku. Wśród ubezpieczeń, jedną z najważniejszych ról pełni ubezpieczenie zdrowotne, które uprawnia do bezpłatnej opieki lekarskiej w Polsce. Obejmuje wizyty lekarskie, zabiegi czy Twój pobyt w szpitalu. Dodatkowo pracownik uprawniony do ubezpieczenia zdrowotnego może objąć nim również członków swojej rodziny – małżonka, dzieci lub wnuki. Tym samym gwarantując im bezpłatną opiekę medyczną NFZ.

Praca tymczasowa, oprócz ubezpieczenia zdrowotnego, uprawnia pracownika także do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz chorobowego. Każde z nich pełni inną rolę, mającą za zadanie zabezpieczyć Twoją przyszłość. Ubezpieczenie emerytalne uprawnia Cię do otrzymywania świadczenie emerytalnego, czyli środków na emeryturę, po całkowitym zakończeniu pracy z powodu wieku. Ubezpieczenie rentowe chroni natomiast pracownika przy braku możliwości wykonywania pracy. Świadczenia z niego to renta z tytułu niezdolności do pracy – stała lub okresowa, rehabilitacja lecznicza, renta rodzinna oraz zasiłek pogrzebowy. W trakcie pracy tymczasowej pracownik posiada również ubezpieczenie chorobowe, często mylnie wiązane z ubezpieczenie zdrowotnym. Jest to prawo do zasiłku w razie choroby i macierzyństwa, podczas gdy ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego obejmują: płatne zwolnienie, czyli zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek opiekuńczy. Wszystkie ubezpieczenia – zdrowotne oraz społeczne mają na celu zapewnienie pracownikowi tymczasowemu większego bezpieczeństwa codziennego życia. Oferują ochronę na przyszłość – zwłaszcza w nieplanowanych przerwach w pracy, związanych z niezdolnością do jej wykonywania.

Praca tymczasowa to ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i emerytalne

Praca tymczasowa to legalna forma zatrudnienia w Polsce, która gwarantuje Ci ubezpieczenie zdrowotne oraz szereg ubezpieczeń społecznych. To również dostęp do ich korzyści takich jak objęcie ubezpieczeniem członków rodziny, dostęp do bezpłatnego leczenia czy prawo do otrzymywania emerytury po zakończeniu pracy. W porównaniu praca tymczasowa jest bardzo podobna do zwykłej umowy o pracę i warto rozważyć ją w trakcie poszukiwania zatrudnienia. Pamiętaj, że aby cieszyć się komfortową i długotrwałą współpracą, warto wybierać sprawdzone agencje pracy takie jak MR JOB!

Porady i wskazówki jak wybrać dobrą agencję pracy tymczasowej znajdziesz w naszym artykule: Jak sprawdzić agencję pracy tymczasowej i wybrać właściwą?

Szukasz pracy w Polsce z dostępem do ubezpieczenia zdrowotnego? Sprawdź nasze oferty pracy!