Policja Finansowa Kontroluje Polskich Pracowników I Firmy

Niemcy w obawie przed wynagrodzeniami dumpingowymi oraz ewentualnym łamaniem prawa zamierzają wprowadzić specjalny rodzaj Policji, który ma zamiar zająć się pracodawcami i pracownikami z Europy Wschodniej działającymi i pracującymi w Niemczech. Policja Finansowa (Finanzpolizei) ma nazywać się ta nowo-utworzona jednostka do zwalczania pracy na czarno i zwalczania nadużyć na niemieckim rynku pracy.

polizei_sniezkami_lepiej_4849947

Otwarcie rynku pracy w 2011 roku dla pracowników z Europy Wschodniej wiąże się z nowymi problemami, które w latach 2012-2013 musi rozwiązać niemiecka Policja. W głównej mierze chodzi tu o zwiększającą się grupę pracowników z krajów postkomunistycznych (w tym i z Polski), którzy w Niemczech pracują na czarno, a także o wszystkie te firmy, które nie dokonują w Niemczech wymaganych przepisami prawa niemieckiego rejestracji swojej działalności gospodarczej, co jest nieodzownym obowiązkiem związanym z działaniem takich firm na terenie Niemiec.

W głównej mierze Policja Finansowa ma zająć się kontrolą finansową pracujących w Niemczech pracowników i kontrolą przedsiębiorców prowadzących w Niemczech działalność biznesowo-zarobkową.

Kontrola finansowa pracowników będzie w pierwszej kolejności polegała na :

 • •sprawdzeniu, czy dany pracownik ma w ogóle umowę o pracę,
 • czy za pracownika są odprowadzane ubezpieczenia społeczne,
 • jakiej wysokości są zarobki pracownika,
 • czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie na konto bankowe lub też w kopercie do ręki,
 • czy pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych,
 • czy jest odprowadzany podatek od osiąganych na terytorium Niemiec zarobków.

Przeprowadzane kontrole mają za cel wyłapać wszystkich tych pracowników, którzy uchylają się od legalnej pracy, którą to przepisy umożliwiają pracownikom z krajów, które w 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej (od 01.05.2011 min. pracownicy z Polski mogą legalnie pracować w Niemczech). Nadrzędną sprawą dla niemieckich władz jest zwalczanie szarej strefy, w której znajduje się wielu przybyszów z Europy Wschodniej. Z uwagi na mocno rozpowszechnioną pracę na czarno, niemieckiemu budżetowi uciekają miliony Euro z tytułu podatków. Policja Finansowa ma za zadanie ten problem skutecznie rozwiązać.

Kontrola finansowa zagranicznych firm (np. polskich) działających w Niemczech przejawi się w postaci :

 • sprawdzeniu, czy zagraniczna firma ma niemiecki numer podatkowy,
 • sprawdzeniu, czy zagraniczna firma została odpowiednio zgłoszona i zarejestrowana w Niemczech,
 •  zbadaniu powiązań finansowych firmy,
 • skontrolowaniu księgowości,
 • skontrolowaniu zatrudnienia i poziomu wynagradzania pracowników,
 •  zbadaniu, czy firma należycie odprowadza w Niemczech podatki.

Należy liczyć się z tym, że niemiecka Policja Finansowa będzie niezwykle skutecznym aparatem do zwalczania nieuczciwej konkurencji, która przejawia się tym, że część zagranicznych firm wprowadza na niemiecki rynek pracy swoich tanich pracowników, którzy są opłacani poniżej obowiązujących w Niemczech stawek minimalnych wynagrodzenia. Problem ten dotyczy wielu pracodawców z takich krajów jak Polska, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia i Węgry, jednak w zdecydowanej przewadze problem dotyczy firm polskich działających w Niemczech, bo akurat te spośród wymienionych krajów działają na niemieckim rynku pracy najprężniej i wysyłają bądź oddelegowują do Niemiec największą ilość pracowników. W związku z tym Policja Finansowa będzie miała za zadanie wyeliminować wszelkie nieuczciwe i niezgodne z niemieckimi przepisami działania zagranicznych (polskich) firm. Głównym zadaniem będzie jednak egzekwowanie przepisów celnych, podatkowych i finansowych, a co za tym idzie – niemiecka Policja Finansowa będzie współodpowiedzialna za ściąganie należnych podatków od zagranicznych (polskich) firm działających w Niemczech. W perspektywie najbliższego czasu zagraniczne (polskie) firmy będą musiały odprowadzać w należytej wysokości należne niemieckiemu fiskusowi podatki. Firmy będą musiały bezwzględnie stosować się do niemieckich przepisów, a zdyscyplinuje je do tego właśnie Policja Finansowa.

Źródło: VHB.