Najniższe bezrobocie od 8 lat

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do maja br. Tak dobrego wyniku nie było od października 2008 roku.

„Bezrobocie w czerwcu spadło poniżej 9 proc. Tak dobrego wyniku nie było od 8 lat. To świetne informacje, które pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość rynku pracy w Polsce” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Stopa bezrobocia w czerwcu br. była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w czerwcu ub. roku (8,8 proc. w porównaniu do 10,2 proc.).
Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Najbardziej (o 0,7 punktu ) w województwie warmińsko-mazurskim, a więc tam, gdzie od lat bezrobocie utrzymuje się na najwyższym poziomie.

Liczba bezrobotnych na koniec czerwca 2016 roku wyniosła 1,39 mln osób i w porównaniu do maja 2016 roku spadła o 62,8 tys. osób (o 4,3 proc.).

We wszystkich województwach liczba bezrobotnych zmniejszyła się. Najbardziej w województwach: pomorskim – o 5,7 proc. ( o 4,1 tys. osób); zachodniopomorskim – o 5,6 proc. (o 4,0 tys. osób); warmińsko -mazurskim – o 5,5 proc. (o 4,2 tys. osób) i małopolskim – o 5,3 proc. (o 5,8 tys. osób).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu br. wyniosła 146,5 tys. W porównaniu do maja wzrosła o 20,2 tys. (o 16,0 proc.).
Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszona w czerwcu br. była o 26,6 tys., czyli o 22,2 proc. wyższa w porównaniu do czerwca ub. roku.

Wzrost liczby ofert pracy odnotowano w 13-tu województwach. Najsilniejszy w województwie opolskim, w którym liczba wolnych miejsc pracy wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąc aż o 81,3 proc.

Źródło: MPiPS

bezrobocie czerwiec2016-02 WWW