Legalne zatrudnianie pracowników z Polski

Niezależnie od rynku pracy, legalne zatrudnianie pracowników to gwarancja bezpieczeństwa dla pracodawcy, zwłaszcza gdy zatrudnia on pracowników zza granicy. I to właśnie legalne formy zatrudniania pracowników z Polski umożliwiają zbudowanie doświadczonego zespołu z wysoką motywacją do pracy. Gwarantując obustronne zadowolenie z podjętej współpracy dla pracodawcy i pracownika!

Legalne zatrudnianie pracowników z Polski to stabilna forma współpracy o jasno określonych zasadach, która umożliwia sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Bez wątpienia stabilność zatrudnienie przekłada się również na efektywność pracowników, którzy są pewni swojej pracy oraz sprawiedliwego traktowania. Tym samym zwiększa się ich motywacja do wykonywania codziennych obowiązków, a dzięki temu jakość wykonywanej pracy. Legalne zatrudnianie to także bezpieczeństwo prawne dla przedsiębiorstwa. A zgodność warunków pracy z przepisami niemieckiego prawa pracy pozwala na bezproblemową działalność firmy na rynku pracy oraz chroni pracodawcę przed surowymi karami prawnymi czy sankcjami urzędowymi. Stabilność oraz bezpieczeństwo biznesowe to zatem dominujące korzyści wybrania legalnych form zatrudniania pracowników z Polski. Ponadto, tylko legalność i zgodność z przepisami mogą zaoferować przejrzystą oraz sprawiedliwą współpracę między pracownikiem lub pracodawcą!

Warto również pamiętać, że nielegalne zatrudnianie pracowników z Polski na terenie Niemiec spotyka się z wieloma sankcjami prawnymi. A pracodawca posiada pełną odpowiedzialność prawną przed Instytucjami Państwowymi takimi jak Zoll, Bundesagentur für Arbeit czy Urząd Skarbowy. Nielegalne zatrudnienie, jak również nieprzestrzeganie Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) czy Arbeitneheruberlassungsgesetz (AUG) mogą być traktowane jako wykroczenie i wiązać się m.in. z:

  • Nałożeniem kary w wysokości do 500.000 Euro.
  • Tymczasowym wyłączeniem z możliwości uczestnictwa w przetargach w przypadku kary w wysokości m.in. 2500 Euro,
  • Naniesieniem kary do rejestru przedsiębiorców dla kar powyżej 200 Euro

Jedocześnie karom podlegać mogą zarówno pracodawca oraz pracownik, jak i firmy współpracujące z nielegalnymi Agencjami Pracy czy Agencje Pracy, które świadczą swoje usługi nielegalnie.

Za legalne zatrudnianie pracowników z Polski odpowiedzialność ponosi zarówno agencja pracy, jak i firmy współpracujące z agencjami

Wśród oferty rynku, warto zatem wybierać legalne zatrudnienie pracowników z Polski na podstawie współpracy z Agencją Pracy działającą zgodnie z prawem. MR JOB to legalny pracodawca, który gwarantuje delegowanie pracowników do Niemiec zgodne z obowiązującymi przepisami. Posiadamy zezwolenie Arbeitnehmerüberlassung, które poświadcza bezpieczeństwo i naszą efektywność, stanowiąc dowód legalności dla pracowników i Kontrahentów. Wszystkie nasze certyfikaty oraz zezwolenia znajdą Państwo na naszej stronie: Członkostwa i certyfikaty. Działalność MR JOB jest również zgodna z przepisami o Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych w Państwach Unii Europejskiej. Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia nam zapewnieniem stabilnego i legalnego zatrudniania pracowników z Polski, dzięki szerokiej znajomości zarówno rynków polskiego oraz niemieckiego, jak i przepisów praca pracy. Jednocześnie, kadra MR JOB zapewnia w pełni profesjonalny proces zatrudniania kandydatów do pracy, których ubezpieczenie poświadcza odpowiedni dokument. Nasze umowy z delegowanymi pracownikami z Polski sporządzane są w wersjach dwujęzycznych, a wysokość ich wynagrodzenia jest zawsze zgodna z przepisami. To właśnie dzięki wszystkim tym elementom nasi Kontrahenci mogą czuć się pewnie i bezpiecznie w trakcie codziennej współpracy, jednocześnie zyskując doświadczonych pracowników w wybranym okresie czasu!

Współpraca z agencją pracy MRJOB to gwarancja legalnego zatrudniania pracowników z Polski

Zatrudnianie pracowników z Polski to sprawdzone rozwiązanie kadrowe na niemieckim rynku pracy warto jednak wybierać legalne rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Państwa firmie. Jednym z nich jest współpraca z doświadczoną Agencją Pracy MR JOB, która od ponad 13 lat współpracuje z przedsiębiorstwami z różnych branż w zakresie legalnego delegowania pracowników z Polski do pracy w Niemczech!

Więcej o współpracy z Agencją Pracy MR JOB znajdą Państwo w naszym artykule: Jak wygląda współpraca z agencją pracy tymczasowej i zatrudnianie pracowników z Polski?

W razie dodatkowych pytań na temat legalnego zatrudniania pracowników z Polski zapraszamy Państwa do kontaktu przez formularz kontaktowy lub mailowo na adres: anfrage@mrjob.pl