Kindergeld a 500 plus czyli wszystko, co musisz wiedzieć o niemieckim dodatku rodzinnym

Kindergeld często określane jest jako „niemieckie 500 plus” i nazwa ta z pewnością dobrze je opisuje. Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, który tak jak 500 plus, przyznawany jest na dziecko lub dzieci. O świadczenie mogą starać się również Polacy, którzy pracują na terenie Niemiec – i właśnie dlatego warto wiedzieć o nim więcej!

Kindergeld, czyli niemieckie 500 plus to zasiłek, przyznawany jako wsparcie w utrzymaniu i wychowaniu dziecka. Jego wysokość zależna jest od liczby posiadanych dzieci. A kwota zasiłku na dany rok ustalana jest przez niemiecki rząd i dzięki temu regularnie wzrasta. Podwyżki dodatku są jedną z największych różnic między Kindergeld a 500 plus, którego wypłacana kwota (500 zł) jest niezmienna od kilku lat. W roku 2023 wysokość zasiłku Kindergeld wynosi:

  • 250 euro na pierwsze i drugie dziecko,
  • 250 euro na trzecie dziecko,
  • 250 euro na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kindergeld, tak jak 500 plus, wypłacane jest co miesiąc. Dodatek pobierać można na dzieci zameldowane w Polsce, jeśli jeden z rodziców pracuje w Niemczech. Świadczenie przysługuje na dzieci niepełnoletnie (do 18 roku życia), dzieci do 21 roku życia, które są bezrobotne oraz dzieci do 25 roku życia, jeśli kontynuują one m.in. naukę w szkole. Kindergeld przyznawane jest również dla osób opiekujących się wnukami, jeśli przebywają oni we wspólnym gospodarstwie domowym.

Biorąc pod uwagę podobieństwo świadczeń w Polsce i w Niemczech, jak działa Kindergeld a 500 plus – czy możliwe jest pobieranie dwóch zasiłków? Odpowiedź jest prosta! Prawo europejskie oraz niemiecki urząd umożliwia pobieranie Kindergeld i 500 plus jednocześnie. Jednak trzeba pamiętać, że w takim przypadku, kwota Kindergeld zostaje pomniejszona o ok. 120, euro czyli o przybliżoną wysokość polskiego dodatku na dziecko.

Uzyskanie Kindergeld i 500 plus, może stanowić ważne wsparcie w wychowaniu dziecka lub dzieci. Dlatego, warto wiedzieć, że Kindergeld dostępne jest również dla Polaków, pracujących na terenie Niemiec z MR JOB. Pracownicy MR JOB mogą starać się o świadczenie, dzięki meldunkowi w Niemczech oraz opłacaniu podatków za pracowników w niemieckim Urzędzie Skarbowym. Są to dwa warunki uprawniające do świadczenia rodzinnego – i są one spełniane przez naszą agencję oraz zatrudnianych pracowników. Dzięki temu każdy pracownik MR JOB może liczyć zarówno na plusy polskiej umowy o pracę, jak i możliwość uzyskania dodatku rodzinnego Kindergeld.

Kindergeld a 500 plus: praca w Niemczech z MRJOB uprawnia do świadczenia Kindergeld

Podobnie jak w przypadku 500 plus, aby uzyskać Kindergeld, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie – w tym przypadku Familienkasse. Familienkasse prowadzone są przy Bundesagentur für Arbeit czyli Urzędzie Pracy w landzie, w którym pracownik przebywa lub w którym wykonuje pracę. Więcej o wymaganych dokumentach, które musisz złożyć, aby uzyskać dodatkowe pieniądze na dziecko, znajdziesz na naszej stronie: Kindergeld. Pamiętaj, że możesz poprosić swojego Opiekuna MR JOB o druki w języku polski, które znacząco ułatwią Twoje staranie się o Kindergeld! Dane swojego opiekuna MR JOB znajdziesz w umowie o pracę, mailu powitalnym lub w „ABC Pracownika” czyli informatorze otrzymany przed wyjazdem do pracy.

Kindergeld czy 500 plus to istotne wsparcie dla każdego rodzica. Właśnie dlatego warto wiedzieć więcej o dodatku rodzinnym w Niemczech i wybrać pracę, która ułatwi jego uzyskanie. Pomimo wielu błędnych opinii, przyznanie świadczenia Kindergeld jest kwestią niezależną od rodzaju umowy – możliwe jest jego otrzymanie w trakcie pracy w polskiej agencji oraz na podstawie polskiej umowy o pracę. A MR JOB chętnie wspiera każdego pracownika w uzyskaniu dodatkowych pieniędzy na dziecko – znacząco ułatwiając ten proces dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Chcesz pracować w na terenie Niemiec i otrzymać dodatek Kindergeld na dzieci? Sprawdź nasze oferty pracy w Niemczech!