Kindergeld 2019 – jest podwyżka

Podwyżka Kindergeld 2019

W tym roku niemiecki rząd ustalił, że na ulgi finansowe dla rodzin w tym roku przeznaczy 10 mld euro. Ta suma zostanie przeznaczona przede wszystkim na Kindergeld, którego docelowa suma ma podnieść się o 25 euro na każde dziecko.
Co to oznacza dla naszych pracowników?

Podwyżka Kindergeld od lipca 2019 roku wyniesie 10 euro na każde dziecko.
Kolejna z podwyżek, która jest przewidywana, to podwyżka w wysokości 15 euro, która zostanie wprowadzona prawdopodobnie w styczniu 2021 roku.

child-1073638_1920

Podwyżka Kindergeld 2019 – ile  w tym roku wyniesie kwota świadczenia po zmianach?

Nowe kwoty Kindergeld od lipca 2019 roku będą wynosić:

  • 204 euro na pierwsze i drugie dziecko
  • 210 euro na trzecie dziecko
  • 235 euro na każde kolejne dziecko

Jakie jeszcze inne świadczenia dla rodziców?

Rodzice, którzy osiągając bardzo niskie dochody (poniżej 900 EUR miesięcznie) mogą starać się o uzyskanie  dodatku do Kindergeld, które wynosi do 170€ miesięcznie na każde dziecko!

Od stycznia wzrosła również kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci czyli tzw. Kinderfreibetrag, a będzie ona wynosić w 2019 roku 7,620 EUR.