Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Wielu polskich pracodawców coraz częściej rozważa współpracę z  pracownikami z Ukrainy, wciąż jednak zastanawiając się, jak ich zatrudnić? W artykule przedstawiamy Państwu modele zatrudniania pracowników z Ukrainy w Polsce – również rozwiązanie, który pozwoli na zyskanie pracowników od zaraz!

Rosnąca popularność zatrudniania pracowników z Ukrainy na rynku pracy, związana jest z ich niezaprzeczalnymi korzyściami dla polskich pracodawców. Obcokrajowcy chętnie podejmują pracę w Polsce, dzięki czemu dostępnych jest wielu kandydatów – tym samym gwarantując napływ nowych pracowników. Jednocześnie, w związku z sytuacją polityczną w lutym 2022, zagwarantowany został im dostęp do polskiego rynku pracy. Pracownicy z Ukrainy mogą m.in. rejestrować się w urzędach pracy, korzystać z pośrednictwa pracy oraz szkoleń na takich samych zasadach jak obywatele polscy. W codziennej współpracy pracowników z Ukrainy cechuje wysoka efektywność oraz motywacja do pracy. Wpływa na to m.in. wynagrodzenie dla pracowników w Polsce, które jest wyższe od stawek ukraińskich, zwiększając ich zaangażowanie w miejscu pracy. Wiele korzyści sprawia, że na rynku znaleźć można różne modele zatrudniania pracowników z Ukrainy – a wśród nich prym wiodą samodzielne zatrudnianie obcokrajowców oraz zatrudnianie zewnętrzne.

Jak zatem wygląda zatrudnianie wewnętrzne i jak zatrudnić pracowników z Ukrainy samodzielnie? Zatrudnianie wewnętrzne to bezpośrednie zatrudnienia pracownika w Państwa firmie. Warto zauważyć, że zatrudnianie obcokrajowców w Polsce objęte jest dedykowanymi regulacjami prawnymi i przepisami. A ich mechanizm regulowany jest w dużym stopniu przez ustawę o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. W praktyce oznacza to, że zatrudnieni pracownicy z Ukrainy posiadać muszą m.in. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Uzyskanie odpowiednich formalności objęte jest szeregiem kryteriów do spełnienia – również ze strony pracodawcy. Jak zatem wygląda zatrudnianie wewnętrzne pracowników z Ukrainy? Jest to bez wątpienia proces wymagający ścisłej kontroli nad wieloma aspektami ze strony polskiego pracodawcy. Ostatecznie, legalność zatrudnienia pracownika z Ukrainy spoczywa właśnie na nim! A przy braku pozwoleń i nieprzestrzeganiu przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców, pracodawcę czekać mogą surowe sankcje. Ponadto, pracownicy z Ukrainy mogą wymagać dodatkowego wsparcia i nakładu czasowego od firmy, zwłaszcza w pierwszych miesiącach pobytu. Pomoc potrzebna może być m.in. w zrozumieniu polskich przepisów lub w poszukiwaniu zakwaterowania. Więcej o tym, jak samodzielnie zatrudnić pracowników z Ukrainy, znajdą Państwo w naszym artykule: Zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce – jak to zrobić?

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy - legalnie i prawidłowo?

Jak zatem wygląda drugi model zatrudniania pracowników z Ukrainy, czyli zatrudnianie zewnętrzne? Zatrudnianie zewnętrzne odbywa się na podstawie współpracy z agencją pracy np. agencją MR JOB. A jego celem jest zapewnienie, w określonym czasie, pracowników z Ukrainy odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom, przedstawionym przez Klienta, którzy gotowi są rozpocząć pracę nawet od zaraz. Model obejmuje przekazanie do agencji całego proces rekrutacji oraz zatrudnienia pracownika-obcokrajowca. W trakcie zatrudnianie zewnętrznego, Państwa firma zawiera zatem umowę bezpośrednio z agencją – i nie wiąże się umową o pracę z pracownikiem z Ukrainy. To właśnie agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika oraz zapewnia mu codzienną obsługę kadrowo-płacową. Agencja dba także o kwestie formalne takie jak uzyskaniu i przedłużanie wizy, uzyskanie zezwolenia na pracę lub karty pobytu czy koordynacje przyjazd pracownika do Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi na terenie Polski i Ukrainy. Oznacza to, że przy zatrudnianiu zewnętrznym, cała odpowiedzialność oraz obowiązki pracodawcy przejęte są przez agencję pracy, która opowiada za legalność i prawidłowość zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Dzięki temu przedsiębiorca ma gwarancję bezpieczeństwa prawnego procesu dla jego firmy. Ponadto, współpraca z agencją oparta jest na zrozumiałych zasadach i partnerstwie biznesowym, które gwarantują stabilność zatrudniania pracowników z Ukrainy.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy poprzez współpracę z agencją pracy tymczasowej

Jak zatem zatrudnić pracowników z Ukrainy? Odpowiedź jest prosta – warto wybrać model zatrudniania najlepiej dopasowany do potrzeb Państwa firmy. Zwłaszcza że rosnąca popularność  zatrudniania obcokrajowców na polskim rynku pracy, przyczyniła się do rozwoju sprawdzonych rozwiązań takich jak m.in. zatrudnianie zewnętrzne. Tym samym pozwalając polskim firmom łatwo zatrudnić pracowników z Ukrainy w wielu branżach.

Więcej o zaletach zatrudniania pracowników z Ukrainy poprzez współpracę z agencją pracy, przeczytają Państwo w naszym artykule: 5 największych zalet zatrudniania pracowników z Ukrainy

W razie dodatkowych pytań, jak zatrudniać pracowników z Ukrainy przez agencję pracy, zapraszamy również do kontaktu przez nasz formularz kontaktowy lub mailowo na adres: zapytania@mrjob.pl