Jak rozwiązać problemy rekrutacyjne wśród pracowników niewykwalifikowanych?

Zmiany demograficzne w Niemczech bezlitośnie wpływają na strukturę zatrudnienia nad Renem. Prognozy są o tyle pesymistyczne, że w ciągu nadchodzących 10 lat, będzie trzeba zastąpić nawet do dziesięciu milionów pracowników, którzy osiągną w tym okresie wiek emerytalny. Rynek nieuchronnie zmierza ku katastrofie demograficznej wieku produkcyjnego, która w sposób oczywisty wpływa na zahamowanie rozwoju gospodarczego. Coraz więcej firm jest zmuszonych do ograniczenia produkcji, gdyż nie jest w stanie odpowiedzieć na popyt na rynku. Co prawda pandemia COVID19 na chwilę zahamowała ten trend, jednak od 2021 roku wrócił on na trajektorię spadku.

Niesprzyjające okoliczności komplikuje wojna w Ukrainie, która wpłynęła na marżowość niemieckiej gospodarki, pogłębiając presję, która zaistniała na rynku. Niektóre branże notują przeszło 60-procentowe niedobory kadrowe. Sektory gospodarki, które notują największe zapotrzebowanie to:

 • Usługi,
 • Przemysł,
 • Budownictwo,
 • Handel,

W ostatnim kwartale 2022 niemiecki przemysł zaliczył jeden z największych spadków w produkcji na przestrzeni ostatnich 30 lat. Do myślenia daje fakt, że dwa wcześniejsze tąpnięcia miały miejsce podczas pandemii COVID19 (w marcu i kwietniu 2020), kiedy obowiązywał lock-down i doszło do zablokowania łańcuchów dostaw. Sektor pracy tymczasowej, obejmujący pracowników fizycznych i pracowników niewykwalifikowanych ucierpiał znacząco. Reuters alarmuje, że odsetek firm mających problemy z zatrudnianiem jest w tej chwili historycznie najwyższy, jak wynika z badania przeprowadzonego przez DIHK, wśród 22 tys. przebadanych firm, aż 53 proc. zgłasza braki kadrowe”. Co prawda rząd niemiecki podjął już działania zmierzające do poprawienia sytuacji na rynku, np. zmiany w polityce imigracyjnej, ale niemiecka gospodarka potrzebuje wsparcia już w tej chwili.

Pomijając czynnik obiektywny, jakim jest gospodarka, nie bez znaczenia pozostają inne problemy towarzyszące utrzymaniu płynności zatrudnienia i zaczynają się już na etapie rekrutacji.

Najczęstsze problemy rekrutacyjne w pozyskiwaniu pracowników niewykwalifikowanych:

1. Brak kandydatów

Przyczyny demograficzne są zjawiskiem obiektywnym. Warto jednak pochylić się nad zagadnieniem wizerunku firmy na zewnątrz, szeroką komunikacją ogłoszenia na płatnych portalach zewnętrznych. Należy również zapoznać się z opiniami na temat przedsiębiorstwa i zadbać o jego pozytywny wizerunek, by aplikacje regularnie spływały.

2. Drogie procesy rekrutacyjne

Przez konkurencyjność ofert pracy, wygrywają tylko te przedsiębiorstwa, które mają zabezpieczone środki na szeroką promocję ogłoszeń. Może się okazać, że dany portal nie jest optymalnym miejscem do publikacji konkretnego ogłoszenia, ze względu na grupę docelową, co prowadzi do dużej liczby niedopasowanych aplikacji.

3. Nieadekwatnie konstruowane ogłoszenia

Źle przemyślany, konstruowany pod presją czasu, opis stanowiska, może powodować szybkie wycofanie się kandydata. Przyczyną wówczas są rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością w miejscu pracy, czy zakresem obowiązków. Będzie to skutkować rozpoczęciem całego procesu rekrutacyjnego od nowa. Warto zadbać  o rzetelny, szczegółowy opis stanowiska i oczekiwania wobec kandydata zanim zostanie uruchomiony proces rekrutacji.

4. Długi proces rekrutacji i selekcji aplikacji.

W związku z tym, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, czas reakcji na aplikację nieustannie się skraca. Wymaga to zaangażowania dużego zespołu HR, który będzie podtrzymywał kontakt z kandydatem.

5. Kandydat nie przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną

Średnio ok 30% umówionych na rozmowę kandydatów nie przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną nie odwołując jej. To frustrujące zjawisko towarzyszące procesowi rekrutacji, również prowadzi do obniżenia jej rentowności.

6. Kandydat rezygnuje przed podjęciem pracy:

Coraz częstszym problemem  zgłaszanym przez pracodawców jest słowność kandydatów. Nawet jeśli proces rekrutacyjny zostanie owocnie zakończony nie daje to gwarancji, że kandydat stawi się do pracy

7. Duża rotacja

W dobie Internetu i szybkiego przepływu informacji, pracownik ma dostęp do setek ofert pracy. Analizuje wynagrodzenie i panujące warunki, czyta opinie, porównuje. W przypadku pracowników tymczasowych, czy pracowników niewykwalifikowanych, lojalizacja jest znacznie trudniejsza.

Jeśli choć jeden z wymienionych problemów jest Ci bliski a Twoim celem jest zminimalizowanie ryzyka i optymalizacja kosztów oraz czasu pracy w zespole HR, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych Partnerów zewnętrznych, którzy mają już wypracowane rozwiązania rekrutacyjnych bolączek.

Rozwiązanie problemów rekrutacyjnych u zewnętrznych Partnerów

Jak skutecznie zapobiegać problemom rekrutacyjnym wśród pracowników niewykwalifikowanych ?

Problemy rekrutacyjne wśród pracowników tymczasowych i kadry niewykwalifikowanej, a nawet wśród specjalistów o szerszych kwalifikacjach skutecznie niweluje agencja pracy tymczasowej, która kompleksowo obsłuży cały proces rekrutacji:

 1. Stworzy profesjonalne ogłoszenia o pracę, poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb Pracodawcy.
 2. Znajdzie w swojej bazie kandydata odpowiadającego Twoim potrzebom, co znacznie skróci czas całego procesu. Jeśli baza kandydatów nie będzie wystarczająca, zadba o dystrybucję ogłoszenie w jakościowych portalach ponosząc koszty publikacji ogłoszenia.
 3. Wnikliwie przeanalizuje dostępne aplikacje, wyodrębniając kandydatów najlepiej odpowiadających oczekiwaniom.
 4. Umówi i przeprowadzi rozmowy rekrutacyjne. W razie konieczności przeprowadzi odpowiednie testy kompetencyjne.
 5. Zajmie się szkoleniami BHP i wstępnymi szkoleniami przygotowującymi do pracy.
 6. Zagwarantuje bezpośrednie zatrudnienie pracownika w agencji. W tym związane z tym procesy kadrowe: zgłoszenie do ZUS, PERFON, rozliczanie wynagrodzenia, odprowadzanie podatków a także szeroko rozumiane procesy związane z legalizacją zatrudnienia.
 7. W razie nieobecności pracownika, zadba o jakościowe zastępstwo.

Kompetencje i zakres pracy agencji pracy tymczasowej nie zamyka się jedynie na procesie rekrutacyjnym. Korzyści jest więcej. Pracodawca Użytkownik, w ramach kontraktu z agencją pracy otrzymuje przygotowanego do działania pracownika a jego zadaniem jest jedynie przeszkolenie stanowiskowe, zapewnienie mu bezpieczeństwa na miejscu pracy i weryfikacja, czy pracownik wywiązuje się z zakresu swoich obowiązków. Jeśli nie, może zażądać wymiany pracownika a agencja ma obowiązek jak najszybciej odpowiedzieć na tę potrzebę. Co więcej agencja pracy będzie ewidencjonować czas pracy oraz czas wolny (urlopy), zapewni środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą.

MR JOB jako jedna z nielicznych agencji w Polsce zajmie się również wynajęciem komfortowego mieszkania dla pracowników z Polski, zlokalizowanego w pobliżu miejsca pracy, by zapewnić komfort pracownikowi, jak również zminimalizować ryzyka związane z komunikacją do miejsca pracy. Dodatkową korzyścią jest polskojęzyczny opiekun, który zaopiekuje się komunikacją z pracownikiem.

Pracodawcy coraz śmielej korzystają z usług agencji pracy tymczasowej, zatrudniając pracowników przez profesjonalnych pośredników. Jest to sposób na elastyczną regulację zatrudniania w dynamicznym środowisku.

Więcej o współpracy z nami, znajdą Państwo również w naszym artykule: Jak wygląda współpraca z agencją pracy tymczasowej i zatrudnianie pracowników z Polski.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania i przedstawimy szczegóły współpracy z agencją pracy MR JOB. Mogą Państwa wypełnić nasz formularz kontaktowy lub skontaktować się z naszym doświadczonym zespołem mailowo: anfrage@mrjob.pl