Zatrudnianie zewnętrzne i współpraca z agencją pracy z Polski

Jedną z dostępnych form zatrudniania polskich pracowników w Niemczech jest zatrudnianie zewnętrzne poprzez współpracę z agencją pracy z Polski. Na podstawie naszego 12-letniego doświadczenia na rynku, w poniższym artykule przedstawiamy jak dokładnie działa zatrudnianie zewnętrzne oraz współpraca z polską agencją pracy.

Najpowszechniejsze metody legalnego zatrudniania pracowników z Polski w Niemczech to zatrudnianie samodzielne oraz zatrudnianie zewnętrzne. Zatrudnianie samodzielne to bezpośrednie zawarcie umowy z polskim pracownikiem przez niemiecką firmę. Obejmuje ich wtedy bezpośrednia relacja pracodawca-pracownik. Stosunek pracy dla pracowników z Polski, stanowiony jest przez prawo pracy w Niemczech. A odpowiedzialność za legalność zatrudnienia pracownika z Polski spoczywa na pracodawcy – posiada pełną odpowiedzialność prawną przed Instytucjami Państwowymi takimi jak Zoll, Bundesagentur für Arbeit czy Urząd Skarbowy.

Zatrudnianie zewnętrzne i współpraca z agencją pracy z Polski a pracodawca-użytkownik

Zatrudnianie zewnętrzne pracowników z Polski często odbywa się poprzez współpracę z podmiotem takim jak agencja pracy tymczasowej MR JOB. Celem zatrudnienia zewnętrznego jest zapewnienie, w określonym czasie, pracowników odpowiadających profilowi kandydata, przedstawionego przez firmę. W trakcie zatrudniania zewnętrznego, to właśnie agencja zawiera bezpośrednią umowę z pracownikiem, a następnie oddelegowuje go do pracy w niemieckiej firmie określanej jako pracodawca-użytkownik. Występuje zatem trójstronna relacja czyli umowa o współpracę między niemiecką firmą a agencją oraz umowa o pracę między agencją a pracownikiem z Polski. Pracownik zatrudniany jest wyłącznie na potrzeby pracodawcy-użytkownika i kierowany do pracy na rzecz pracodawcy w Niemczech. W trójstronnej relacji, niemiecka firma posiada zatem pełen nadzór nad pracą pracownika – wyznacza mu zadania oraz kontroluje ich wykonanie.

trójstronna relacja w zatrudnianiu zewnętrznym przez agencję pracy w Polsce

Zatrudnianie zewnętrzne przez agencję z Polski obejmuje:

  • obsługę pracodawcy-użytkownika przez dedykowanego konsultanta MR JOB – odpowiedzialnego za realizację zamówienia i stałą opiekę nad efektywną współpracą między Pracodawcą, Agencją i pracownikami.
  • rekrutację pracowników z Polski,
  • obsługę kadrowo-płacową pracowników z Polski oraz kontrolę nad ich zatrudnieniem,
  • obsługę pracownika z Polski w czasie wykonywania przez niego pracy na terenie Niemiec – m.in. organizację zakwaterowania oraz wsparcie pracownika w procesach urzędowych.

Agencja pracy przejmuje pełną odpowiedzialność prawną i urzędową za legalność oraz prawidłowość pracy pracownika z Polski w Niemczech. Dodatkowo, działalność polskiej agencji pracy  jest regulowana prawnie – a agencja musi posiadać odpowiedni certyfikat. Przykładowo: agencja MR JOB posiada pozwolenia na użyczanie pracowników – tzw. Arbeitnehmerueberlassungserlaubnis, które stanowi potwierdzenie stabilności finansowej agencji, legalności usług oraz bezpieczeństwa współpracy. Więcej o legalnym zatrudnianiu pracowników z Polski znajdą Państwo w naszym artykule: Legalne zatrudnianie pracowników z Polski.

zatrudnianie zewnętrzne przez agencję pracy w Polsce legalność pracy

Zatrudnianie samodzielne a zatrudnianie zewnętrzne poprzez agencję pracy z Polski, znacząco się od siebie różnią. Główną różnicą jest podmiot będący bezpośrednim pracodawcą osoby zatrudnionej. W zatrudnianiu samodzielnym jest to firma, z którą polski pracownik zawiera umowę i w której wykonuje pracę. W zatrudnieniu zewnętrznym, bezpośrednim pracodawcą jest agencja z Polski, która następnie oddelegowuje pracownika do pracy w niemieckiej firmie. Pracownicy pracują pod nadzorem i kierownictwem pracodawcy-użytkownika, który prowadzi m.in. ewidencję ich czasu pracy. W zatrudnianiu zewnętrznym przez agencją pracy z Polski, zmienia się również podmiot odpowiedzialny za legalność i prawidłowość pracy pracownika w Niemczech – jest nim zawsze bezpośredni pracodawca pracownika. Przykładowo: przy współpracy z agencją z Polski, potencjalną grzywną za nieprawidłowy stosunek pracy obarczana jest zawsze agencja pracy jako pracodawca osoby zatrudnionej. Nigdy pracodawca-użytkownik.

W trakcie współpracy z agencją z Polski, to właśnie ona staje się odpowiedzialna za proces rekrutacji, zatrudnienia oraz obsługi kadrowo-płacowej pracownika. Agencja przejmuje zatem niemal wszystkie obowiązki spoczywające na firmie w trakcie zatrudniania samodzielnego. Jednocześnie, pracodawca-użytkownik zachowuje pełną decyzyjność w trójstronnej relacji. To właśnie on ostatecznie akceptuje zatrudnianych kandydatów, kontroluje ich pracę oraz może regularnie aktualizować stan zapotrzebowania pracowników. Zatrudnienie zewnętrzne przez agencję cechuje się również większą przewidywalnością terminów, co znacząco ułatwia organizację pracy w firmie i pozwala zachować terminowość zleceń. Doświadczone agencje pracy z Polski specjalizują się w procesach rekrutacyjnych oraz delegowaniu pracownika do pracy w Niemczech – dzięki czemu czas wszystkich procesów jest krótszy. Ponadto, pracownik jest zapewniony w określonym przez pracodawcę-użytkownika okresie. A w przypadku jego absencji, gwarantowane jest zastępstwo.

Zatrudnianie zewnętrzne i współpraca z agencją pracy w Polsce to legalna forma zatrudniania pracowników zza granicy. Opiera się ona na trójstronnej relacji między agencją, pracodawcą-użytkownikiem oraz pracownikiem. Gwarantując każdej ze stron bezpieczeństwo i stabilność współpracy. Właśnie dlatego warto rozważyć tę formę zatrudniania, decydując się na pracowników z Polski.

Wybór odpowiedniej agencji pracy z Polski to podstawa zadowolenia ze współpracy. W naszym artykule znajdą Państwo przydatne wskazówki i rady, jak sprawdzić agencje pracy i podjąć dobrą decyzję: Jak wybrać agencję pracy i zyskać pracowników z Polski?

W razie dodatkowych pytań na temat zatrudniania zewnętrznego przez agencję pracy z Polski, zapraszamy do kontaktu przez nasz formularz lub mailowo pod adresem: anfrage@mrjob.pl.