Global Employment Trends 2014: Bezrobocie Na Świecie Rośnie

W poniedziałek 20 stycznia br. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) opublikowała raport dotyczący globalnych trendów w zatrudnieniu „Global Employment Trends 2014″ – jest to najważniejsza publikacja dotycząca globalnych i regionalnych prognoz w zakresie zatrudnienia i bezrobocia.

tabela

MOP szacuje, że w 2013 roku blisko 202 mln osób na świecie było bezrobotnych, o 5 mln więcej niż w roku poprzednim. Jeśli obserwowane trendy nie zmienią się, w roku 2018 na całym świecie będzie ponad 215 mln osób bez pracy.

Interesujące są prognozy dotyczące stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. MOP przewiduje że sytuacja na rynkach pracy w krajach członkowskich zacznie poprawiać się dopiero w 2016 roku.
Warto zaznaczyć, że stosunkowo korzystnie na tym tle wypada Polska. Prognozy przedstawione w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013 – 2016″ wydanym przez Ministerstwo Finansów zakładały wzrost bezrobocia w 2013 r. do poziomu 13,8%, tymczasem ubiegły rok zakończyliśmy na tym samym poziomie bezrobocia co rok 2012, czyli 13,4%. Dodatkowo patrząc na bardzo dobre wyniki agencji zatrudnienia, które są zapowiedzą pozytywnych zmian w zakresie zatrudnienia, w przyszłym roku możemy spodziewać się spadku poziomu bezrobocia.

MOP wskazuje również na konieczność wykorzystywania aktywnych narzędzi rynku pracy takich jak: „[ … ] efektywne publiczne i prywatne służby zatrudnienia, inwestycje oraz wsparcie rozwoju umiejętności pracowników, przekwalifikowanie, w tym szkolenia zawodowe i programy w zakresie rozwoju umiejętności przedsiębiorczych”. Narzędzia te mają zasadnicze znaczenie w aktywizowaniu osób bezrobotnych oraz w procesie dopasowywania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Źródło:polskieforumhr.pl