Czy czas pracy na umowę pracy tymczasowej liczy się do stażu pracy? 5 mitów na temat pracy tymczasowej w Polsce

Czy czas pracy na umowę o pracę tymczasową liczy się do mojego stażu pracy? Czy jako pracownik tymczasowy jestem ubezpieczony? Czy w pracy tymczasowej przysługuje mi dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny? To tylko kilka z najczęściej pojawiających się wątpliwości. Praca tymczasowa, pomimo swojego długoletniego stażu na rynku pracy, wciąż otoczona jest wieloma mitami oraz pytaniami. Często jest również błędnie postrzegana jako praca tylko dorywcza lub sezonowa. Właśnie dlatego w poniższym artykule, przedstawiamy odpowiedzi na 5 najczęściej powtarzanych zarzutów i wątpliwości na temat pracy tymczasowej w Polsce.

Praca tymczasowa wlicza się do stażu pracy w Polsce

Mit 1: Czy czas pracy na umowę o pracę tymczasową liczy się do stażu pracy?

Jest to jedna najczęściej poruszanych kwestii, która wzbudza wiele wątpliwości wśród pracowników. Co więcej, często przyjmują się, że ten typ pracy nie jest liczony. Jest to błąd! Zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową zawsze liczy się do stażu pracy. Dzięki temu, przepracowany czas uwzględniany jest przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty. Wlicza się on również do obliczania ilości dni urlopu wypoczynkowego pracownika.

Mit 2: Czy pracownik tymczasowy posiada ubezpieczenie?

Pomimo wielu mitów na ten temat, prawda jest jedna: każdy pracownik zatrudniony na legalną umowę o pracę tymczasową posiada ubezpieczenie w Polsce. Pracodawca opłaca wszystkie jego składki ubezpieczenia społecznego, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. Dzięki temu, pracownikowi przysługuje pełne prawo do bezpłatnego leczenia w NFZ. Dodatkowo, może również objąć ubezpieczeniem członków swojej rodziny. Więcej o pracy tymczasowej a ubezpieczeniu, znajdziesz w naszym artykule: Praca tymczasowa a ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

Zasady pracy tymczasowej

Mit 3: Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy lub okres wypowiedzenia?

Wiele wątpliwości wśród kandydatów wzbudza rodzaj zawieranej umowy w trakcie zatrudnienia. Umowa o pracę tymczasową często jest błędnie postrzegana jako „umowa-śmieciówka”, która nie uprawnia do urlopu i okresu wypowiedzenia. W rzeczywistości, umowy te nie mają ze sobą nic wspólnego. Każdy pracownik tymczasowy upoważniony jest do urlopu i okresu wypowiedzenia – jedyną różnicą jest sposób naliczania tych form. Urlop wypoczynkowy, przy umowie o pracę tymczasową, nie jest naliczany na podstawie stażu pracy. Zamiast tego, przysługują 2 dni urlopowe za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy-użytkownika czyli firmy w której wykonuje się pracę. Co więcej, pracownik otrzymuje również ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w zamian za urlop niewykorzystany w trakcie pracy tymczasowej. Pracownik posiada również prawo do urlopów okolicznościowych oraz urlopu na żądanie. Urlop na żądanie przysługuje jeśli pracuje on u jednego pracodawcy przez okres 6 miesięcy lub dłużej.

Pracownicy tymczasowi posiadają również okres wypowiedzenia. Obowiązujący okres dla umów o pracę tymczasową to:

  • 3 dni – gdy umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni, okres liczony jest od dnia złożenia wypowiedzenia,
  • 1 tygodnia – gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia liczony jest od kolejnej soboty następującej po złożeniu wypowiedzenia.

Podsumowując, umowa o pracę tymczasową zapewnia pracownikowi zarówno prawo do urlopu, jak i okresu wypowiedzenia. A po zakończeniu współpracy, dostarczane jest odpowiednie świadectwo pracy.

Mit 4: Czy agencja pracy tymczasowej zatrzymuje kwotę z wynagrodzenia pracownika jako prowizję?

Prowizja dla agencji z wypłaty pracownika tymczasowego jest jednym z największym mitów na rynku pracy. Agencja pracy tymczasowej, działająca legalnie tak jak MR JOB, nigdy nie pobiera prowizji z wynagrodzenia osoby zatrudnionej! Takie działanie jest niezgodne z prawem oraz zasadami etyki rynku. Prowizję za usługi agencji opłaca w pełni przedsiębiorstwo, w którym pracownicy tymczasowi wykonują swoją pracę. Zatem nie musisz obawiać się, że zostaniesz obciążony kosztami i w rezultacie zarobisz mniej!

Praca na umowę pracy tymczasowej nadgodziny i ich zasady

Mit 5: Czy pracownikowi na umowie o pracę tymczasową przysługuje zwiększone wynagrodzenia za nadgodziny?

Kwestia nadgodzin często wzbudza wiele pytań wśród pracowników. W rzeczywistości, jest to bardzo proste. Każdemu pracownikowi tymczasowemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Zasady jego naliczania dla pracy tymczasowej są następujące:

  • Dodatek w wysokości 20% za pracę w godzinach nocnych.
  • Dodatek w wysokości 50% za pracę w godzinach nadliczbowych.
  • Dodatek w wysokości 100% za pracę w dni wolne od pracy.

Informacje o szczegółowych zasadach wynagradzania na danym stanowisku możesz uzyskać od konsultanta MR JOB.

Praca na umowie o pracę tymczasową często jest niesłusznie postrzegana jako praca dorywcza lub sezonowa, w której osoba zatrudniona ma niewiele praw. Jednak praca tymczasowa nie różni się wiele od standardowej umowy o pracę – czas pracy liczony jest stażu pracy, pracownika posiada ubezpieczenie, upoważniony jest również do urlopów, okresu wypowiedzenia oraz wynagrodzenia za nadgodziny. Co więcej, każdy pracownik tymczasowy chroniony jest prawem pracy, które gwarantuje pensję równą pracownikom etatowym na tym samym stanowisku i o tych samych kompetencjach. Podsumowując, oferty pracy tymczasowej dostępne są w wielu branżach, dlatego nie warto obawiać się tej formy zatrudnienia i rezygnować z aplikowania na nie!

Masz dodatkowe pytania na temat pracy tymczasowej? Sprawdź nasz FAQ!

Szukasz pracy w Polsce? Posiadamy ciekawe oferty pracy tymczasowej z wielu branż.