Case study: Gwarancja liczby pracowników z Polski oraz ciągłości ich zatrudnienia według zapotrzebowania klienta

Profesjonalizm, bezpieczeństwo oraz skuteczność to filary codziennej działalności agencji pracy tymczasowej MR JOB. Sprawdź jak każdego dnia przekładamy je na pewną i godną zaufania współpracę z jednym z niemieckich przedsiębiorstw – analizując zlecenie oraz jego przebieg! Już od niemal 3 lat współpracujemy z niemiecką firmą, zapewniając pracowników z Polski oraz utrzymując ich stan liczbowy według zapotrzebowania zleceniodawcy.

Zlecenie – podstawowe informacje

Głównym zleceniodawcą jest międzynarodowa firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową materiałów i produktów dla artystów. Dostarczają m.in. farby, podkłady i papier malarski oraz sztalugi. A ich asortyment zawiera ponad 65 000 artykułów do rysowania, rzeźbienia i technik drukarskich. Współpraca firmy z MR JOB trwa już niemal 3 lata. Przez ten czas, agencja dostarczała pracowników według zdefiniowanego zapotrzebowania firmy, utrzymując ciągłość ich zatrudnienia na terenie Niemiec – organizując zastępstwa oraz nadzorując rotację. Zlecenie działa w trybie stałym, a współpraca trwa nieprzerwanie od podpisania pierwszej umowy w roku 2018.

Zleceniodawca dla pracowników z Polski z agencji pracy tymczasowej MRJOB

Wszyscy pracownicy z Polski pracują w niemieckiej filii na stanowisku pakowacza/pracownika produkcji. Zdefiniowani są przez profil idealnego kandydata – stworzony i aktualizowany przez zleceniodawcę. Profil idealnego kandydata jest to opis umiejętności, doświadczenia i kwalifikacji pracownika, które kandydaci muszą spełniać.

W trakcie zlecenia, poszukiwani kandydaci musieli cechować się:

  • Obowiązkowym doświadczeniem w komisjonowaniu, pracy na produkcji lub w kompletowaniu zamówień.
  • Poszukiwane były osoby sprawne fizyczne – ze względu na ciężar i wielkość niektórych paczek.
  • Znajomość języka niemieckiego u kandydata nie była obowiązkowa.

Zakres prac na stanowisku to pakowanie przesyłek z artykułami firmy do wysyłki.

Profil kandydata - pracownika z Polski w zleceniu w agencja pracy tymczasowej MRJOB

Zlecenie – zapotrzebowanie na pracowników z Polski

Współpraca zleceniodawcy z MR JOB rozpoczęła się w roku 2018. Pierwsze zapotrzebowanie określone zostało na 5 pracowników, dopasowanych do profilu idealnego kandydata. Aktualnie, u klienta przebywa 19 pracowników tymczasowych, zatrudnionych w MR JOB. Za ich ilość odpowiada agencja – nadzorując ich stałą liczbę oraz zapewniając ciągłość pracy w Niemczech.

Zlecenie podzielić można na dwa etapy:

  • Etap I: Zatrudnienia pierwszego czyli pełen proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników w wybranej ilości. Etap I występuje każdorazowo przy zwiększeniu zapotrzebowania zleceniodawcy na pracowników.
  • Etap II: Utrzymanie zatrudnienia czyli zachowanie wybranej przez klienta liczby pracowników w Niemczech oraz ich stała obsługa kadrowo-płacowa.

Etapy zlecenia w agencja pracy tymczasowej MRJOB

Etap I obejmuje profesjonalną rekrutację na stanowisko pakowacza/pracownika produkcji oraz późniejszą obsługę zatrudnienia wybranych kandydatów. Etap ten przeprowadzany jest przy zwiększaniu zapotrzebowania zleceniodawcy na pracowników z Polski. Za każdym razem, MR JOB wykorzystuje wieloetapowy proces selekcji, w celu wyłonienia kandydatów – idealnie dopasowanych do wymagań klienta. W czasie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzane są weryfikacje doświadczenia, umiejętności oraz kwalifikacji. A przed ostatecznym zatrudnieniem, profile potencjalnych pracowników przesyłane są do zleceniodawcy do akceptacji. Następnie, wybrani kandydaci zatrudniani są przez MR JOB, które przejmuje niemal wszystkie zobowiązania pracodawcy. Pracownicy zatrudnieni są na sprawiedliwe umowy, które gwarantują pełną legalność ich pracy na terenie Niemiec. Nad całym procesem, czuwa dedykowany dwujęzyczny Opiekun MR JOB, odpowiedzialny za realizację zamówienia i oferujący wsparcie dla zleceniodawcy oraz pracownika. Dzięki temu, komunikacja w zleceniu przebiega zawsze bezproblemowo. Etap I trwa zazwyczaj ok. 7 dni – liczone od przyjęcia zapotrzebowania na pracowników od zleceniodawcy do rozpoczęcia pracy w Niemczech przez pracownika z Polski.

Etap II obejmuje pełną obsługę zatrudnienia pracowników, którzy wykonują pracę w Niemczech w zakładzie zleceniodawcy. MR JOB, w trakcie zlecenia, przejmuje na siebie całą odpowiedzialność prawną za prawidłowość zatrudnienia przez Instytucjami Państwowymi. Przejęte zostają również aspekty administracyjne oraz kadrowe, związane z zatrudnianiem pracowników z Polski. Dodatkowo, pracownicy mają zawsze zapewnione mieszkania na terenie Niemiec oraz objęci są polisą OC, chroniącą zleceniodawcę przed potencjalnymi szkodami w miejscu pracy. MR JOB organizuje również ich pełną obsługę kadrowo-płacową, a w tym m.in. tworzenie dokumentacji pracownika, comiesięczną wypłatę wynagrodzeń oraz rozliczanie czasu pracy w Niemczech. W przypadku zdarzeń losowych takich jak L4 pracownika z Polski, jego rezygnacja z pracy lub urlop wypoczynkowy, MR JOB zapewnia zastępstwo na stanowisku – utrzymując ciągłość stanu pracowników u zleceniodawcy.

Podział obowiązków wobec pracowników z Polski z agencji pracy tymczasowej MRJOB

Etap II jest etapem stałym w trakcie zlecenia i trwa od rozpoczęcia pracy przez pierwszych pracowników u zleceniodawcy. W przeciągu niemal 3 lat współpracy, zapotrzebowanie i liczba pracowników ulegały zmianie. Wstępnie firma potrzebowała 5 pracowników z Polski. Było to zapotrzebowanie stałe w firmie, przez to w razie rotacji pracowników, MR JOB zapewniało odpowiednie zastępstwo. Po kilku miesiącach współpracy, zapotrzebowanie zleceniodawcy stopniowo wzrastało aż do 10, a następnie 12 pracowników. W tym okresie, nasza agencja zapewniała pełną ciągłość zatrudnienia – koordynując zastępstwa, aby liczba pracowników pozostawała niezmienna. W roku 2020, zapotrzebowanie zleceniodawcy wzrosło do 16 pracowników na stanie, a następnie ponownie zmalało do 12 pracowników. MR JOB dynamicznie reagowało na potrzeby klienta, zarówno przy wzroście, jak i spadku ilości pracowników – gwarantując ich wybrany stan liczbowy w zakładzie klienta. Przez następny okres czasu, zapotrzebowanie zleceniodawcy ponownie stopniowo wzrastało – aż do 19 pracowników na stanowisku pakowacza/pracownika produkcji. Jest to aktualna ilość pracowników MR JOB w firmie zleceniodawcy, a agencja zapewnia jego ciągłość – w razie potrzeby organizując zastępstwa i koordynując rotację pracowników.

Ilość pracowników z Polski w zleceniu w agencja pracy tymczasowej MRJOB

Zlecenie – stała współpraca

Współpraca ze zleceniodawcą trwa już niemal 3 lata. W tym czasie MR JOB zarówno rekrutowało i zatrudniało nowych pracowników, jak i utrzymywało ich stały poziom – zgodny z zapotrzebowaniem zleceniodawcy. I współpraca wciąż się rozwija! Ilość pracowników z Polski, obsługiwanych dla firmy, wzrosła niemal 4-krotnie w ciągu 3 lat. Z 5 do 19 pracowników – wybranych indywidualnie dla zleceniodawcy i zgodnych z jego profilem idealnego kandydata. Dzięki wysiłkom całego zespołu, MR JOB gwarantuje pełne bezpieczeństwo zatrudnienia dla klienta. Dodatkowo, utrzymywany jest stały kontakt ze zleceniodawcą, który na bieżąco może aktualizować stan potrzebnych pracowników z Polski.

Pozytywna realizacja pierwszego zapotrzebowania zleceniodawcy na 5 pracowników, pozwoliła zbudować stałą relacją biznesową, która trwa do dzisiaj. Oparta jest ona na gwarancji bezpieczeństwa i stabilność stanu pracowników MR JOB z Polski w zakładach zleceniodawcy. W tym przypadku, zakres zlecenia jest bardzo dwustronny – utrzymujemy zarówno stałą liczbę pracowników, jak i prowadzimy rekrutację oraz dostarczamy nowych pracowników według zapotrzebowania. Zlecenie wymaga od nas nieprzerwanej obsługi pracowników w Niemczech z zachowaniem wysokich standardów MR JOB, zapewniając im komfortową i legalną pracę w Niemczech. Jak również dynamiczności i szybkiego reagowania na zmienne potrzeby zleceniodawcy – a w tym prowadzenie skutecznej rekrutacji i procesu zatrudnienia nowych pracowników. Dzięki temu, zleceniodawca posiada gwarancję bezpieczeństwa ilości pracowników, co pozwala zachować ciągłość pracy firmy. Ponadto, może dynamicznie uzupełniać potencjalne braki kadrowe w czasie zwiększonej ilości zleceń – bez długotrwałych zobowiązań.

Zlecenie – podsumowanie

Podsumowanie case study: stała liczba pracowników z Polski w agencja pracy tymczasowej MRJOB

Czas trwania zlecenia: 2 lata i 9 miesięcy

Charakter zleceniodawcy: firma, zajmującą się sprzedażą wysyłkową materiałów dla artystów.

Opis zlecenia: Zagwarantowanie liczby pracowników z Polski według bieżących potrzeb zleceniodawcy.

Rezultaty zlecenia: Aktualnie zatrudnionych 19 pracowników w trybie ciągłym.

Szukasz pracowników z Polski? Chętnie Ci w tym pomożemy – skontaktuj się z nami przez formularz lub mailowo: anfrage@mrjob.pl.