Analiza wynagrodzeń pracowników tymczasowych w poszczególnych zawodach w 2016 roku