3 korzyści, dla których warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej

Według danych Departamentu Rynku Pracy w roku 2020 w Polsce funkcjonowało dokładnie 2 054 agencji pracy tymczasowej, obsługując ponad 18 tys. przedsiębiorstw – w tym niemal 2 tys. firm tylko na Dolnym Śląsku. Przestawiamy trzy najważniejsze korzyści, które wpłynęły na ich decyzję o skorzystaniu z usług agencji pracy tymczasowej!

Zacznijmy od tego jak działa agencja pracy tymczasowej oraz jakie usługi oferuje. Współpraca z agencją opiera się na trójstronnej relacji między agencją pracy, Klientem (tzw. pracodawcą-użytkownikiem) oraz pracownikiem tymczasowym. Pracownik zatrudniony zostaje bezpośrednio przez agencję pracy tymczasowej, a swoją pracę wykonuje u pracodawcy-użytkownika. Tym samym, agencja przejmuje niemal wszystkie obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika oraz oferuje jego kompleksową obsługę. Wśród usług agencji pracy tymczasowej wymienić można zatem:

  • Profesjonalna rekrutacja pracowników oraz analiza rynku dostosowana do potrzeb Klienta,
  • legalizacja zatrudnienia pracowników zza granicy np. pracowników z Ukrainy,
  • bezpośrednie zatrudnienie pracownika w agencji (w tym związane z tym procesy kadrowe),
  • oraz jego obsługa kadrowo-administracyjna – w tym odpowiedzialność prawna za rzetelność obsługi administracyjnej.

Kompleksowość usług agencji pracy tymczasowej sprawia, że jedną z jej głównych korzyści jest zmniejszenie nakładów administracyjnych w przedsiębiorstwach Klienta. Agencja przejmuje wiele procesów, odciążając Państwa pracowników w zakresie rekrutacji, procesów zatrudnienia czy bieżącej obsługi administracyjnej pracowników (w tym wypłaty wynagrodzeń, odprowadzania podatku czy składek ZUS). Przekazanie tej odpowiedzialności do agencji pracy tymczasowej znacząco ułatwia procesy kadrowe w każdej firmie. Jednocześnie gwarantując doświadczonych pracowników – gotowych do rozpoczęcia pracy już od pierwszego dnia obecności w przedsiębiorstwie.

Usługi agencji pracy tymczasowej pozwalają na zmniejszenie nakładów i kosztów administracyjnych

Kolejną korzyścią agencji pracy tymczasowej jest przewidywalność kosztów w porównaniu z samodzielną rekrutacją i zatrudnieniem. Przed rozpoczęcie współpracy oferowana jest pełna wycena usług agencji, a system rozliczania jest przejrzysty oraz zrozumiały. W związku z tym wydatek można zaplanować w budżecie i przewidzieć w nadchodzących miesiącach. Klient ponosi również tylko koszt godzin wypracowanych przez oddelegowanego pracownika. A nieobecność pracownika (z powodu rezygnacji, L4 lub urlopu) nie wpływa na przedsiębiorstwo, ponieważ agencja zapewnia odpowiednie zastępstwo. Ciągłość pracy jest zatem zachowana i mogą Państwo uniknąć przestojów w codziennej działalności.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej to również dostęp do elastyczności jej usług. Celem agencji pracy jest wsparcie Klientów na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy poprzez dopasowanie się do ich potrzeb. Jest to szczególnie przydatne dla branż odnotowujących sezonowe zmiany zapotrzebowania czy okresy zwiększonej produkcji – gdy terminy gonią, a każdy pracownik jest na wagę złota! Elastyczność usług agencji pracy tymczasowej jest również korzyścią w okresach urlopowych lub wzmożonych zachorowań. Pozwala na zmniejszenie tymczasowych braków kadrowych i zniwelowanie ich negatywnych efektów na pracę całej firmy.

Korzyścią agencji pracy tymczasowej jest elastyczność usług i współpracy

Przedstawiając korzyści usług agencji pracy tymczasowej, warto podkreślić również zalety takie jak:

  1. Dostęp do rozbudowanych baz kandydatów – w tym doświadczonych specjalistów z rożnych branż.
  2. Możliwość ewaluacji i poznania pracownika przed jego bezpośrednim zatrudnieniem w firmie. Tym samym redukując ryzyko nieudanych rekrutacji i marnowania zasobów firmy. Więcej o korzystaniu z usług agencji pracy tymczasowej jako okresu próbnego pracownika, znajdą Państwa w naszym artykule: Pracownicy na okres próbny – współpraca z agencją pracy
  3. Ułatwiony proces zatrudniania pracowników zza granicy dzięki przekazaniu procesów do agencji pracy tymczasowej. Więcej o obowiązkach związanych z zatrudnianiem m.in. pracowników z Ukrainy, znajdą Państwo w naszym artykule: Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Bezsprzecznie, korzyści współpracy z agencją pracy tymczasowej są liczne, a ich usługi można polecić przedsiębiorstwom z różnych branżach. W szczególności firmom, które zmagają się brakami kadrowymi, problemami z pozyskaniem kandydatów w trakcie rekrutacji czy przedsiębiorstwom z sezonowymi zmianami zapotrzebowania na pracowników. Prawdą jest jednak, że w tej formie zatrudniania z pewnością każdy przedsiębiorca znajdzie korzyści dla siebie!

Poznaj wszystkie korzyści usług agencji pracy tymczasowej dla Twojej firmy! Skontaktuj się z nam poprzez formularz lub mailowo: zapytania@mrjob.pl

Więcej o korzystaniu z usług i współpracy z agencji pracy tymczasowej znajdziesz w naszym artykule: Jak wygląda współpraca z agencją pracy tymczasowej?